South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Exodus 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

EXODUS 5:1 En daarna gaan Moses en Ašron en sÍ vir Farao: So spreek die HERE, die God van Israel: Laat my volk trek, dat hulle vir My 'n fees kan hou in die woestyn.
EXODUS 5:2 Maar Farao antwoord: Wie is die HERE na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die HERE nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie.
EXODUS 5:3 Toe sÍ hulle: Die God van die HebreŽrs het ons ontmoet; laat ons tog drie dagreise ver die woestyn intrek en aan die HERE onse God offer, sodat Hy ons nie tref met die pes of die swaard nie.
EXODUS 5:4 Maar die koning van Egipte antwoord hulle: Moses en Ašron, waarom hou julle die volk van hulle werk af? Loop na julle werk toe.
EXODUS 5:5 Verder het Farao gesÍ: Kyk, die volk van die land is alreeds baie; en julle wil hulle laat ophou met hulle werk?
EXODUS 5:6 Daarom het Farao dieselfde dag aan die drywers onder die volk en die opsigters bevel gegee en gesÍ:
EXODUS 5:7 Julle moet die volk geen strooi meer gee om bakstene te maak soos gister en eergister nie. Laat hulle self gaan en vir hulle strooi versamel.
EXODUS 5:8 Maar die hoeveelheid bakstene wat hulle gister en eergister gemaak het, moet julle hulle oplÍ en niks daarvan verminder nie; want hulle is lui. Daarom roep hulle en sÍ: Laat ons gaan, laat ons offer aan onse God!
EXODUS 5:9 Laat die werk swaar druk op die manne, dat hulle daarmee besig kan wees en nie op leuenagtige woorde let nie.
EXODUS 5:10 Toe het die drywers van die volk en die opsigters uitgegaan en tot die volk gespreek en gesÍ: So spreek Farao: Ek gee julle geen strooi nie.
EXODUS 5:11 Loop haal self vir julle strooi waar julle dit kan kry; maar van julle werk word niks verminder nie.
EXODUS 5:12 Toe het die volk in die hele Egipteland rondgegaan om stoppels te versamel vir strooi.
EXODUS 5:13 En die drywers het aangedryf en gesÍ: Voltooi julle werk volgens die eis van elke dag net soos toe daar strooi was.
EXODUS 5:14 En die opsigters van die kinders van Israel wat Farao se drywers oor hulle aangestel het, het slae gekry, met die woorde: Waarom het julle gister en vandag nie soos tevore julle bepaalde werk, om stene te maak, volbring nie?
EXODUS 5:15 Daarom het die opsigters van die kinders van Israel gegaan, en hulle het geweeklaag by Farao en gesÍ: Waarom maak u so met u dienaars?
EXODUS 5:16 Aan u dienaars word geen strooi gegee nie, en hulle sÍ vir ons: Maak bakstene! En kyk, u dienaars word geslaan, maar die skuld lÍ by u volk.
EXODUS 5:17 Maar hy het geantwoord: Lui is julle, lui! Daarom sÍ julle: Laat ons gaan, laat ons aan die HERE offer.
EXODUS 5:18 Nou dan, loop werk! Maar strooi sal julle nie gegee word nie. Ewenwel moet julle die hoeveelheid bakstene aflewer.
EXODUS 5:19 Toe sien die opsigters van die kinders van Israel dat dit sleg met hulle staan, omdat daar gesÍ is: Julle mag jul bakstene, volgens die eis van elke dag, nie verminder nie.
EXODUS 5:20 En hulle het Moses en Ašron teŽgekom, wat daar gestaan het om hulle te ontmoet as hulle van Farao af weggaan,
EXODUS 5:21 en het vir hulle gesÍ: Mag die HERE op julle let en oordeel, omdat julle ons gehaat gemaak het in die oŽ van Farao en in die oŽ van sy dienaars, sodat julle 'n swaard in hulle hand gegee het om ons om te bring.
EXODUS 5:22 Toe gaan Moses weer na die HERE en sÍ: Here, waarom het U hierdie volk kwaad aangedoen? Waarom het U my tog gestuur?
EXODUS 5:23 Want vandat ek na Farao gegaan het om in u Naam te spreek, het hy hierdie volk mishandel, en U het u volk glad nie verlos nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500