South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Exodus 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

EXODUS 8:1 Verder het die HERE met Moses gespreek: Gaan na Farao en sÍ vir hom: So spreek die HERE: Laat my volk trek, dat hulle My kan dien.
EXODUS 8:2 En as jy weier om hulle te laat trek, Kyk, dan sal Ek jou hele grondgebied met paddas teister,
EXODUS 8:3 sodat die Nyl van paddas sal wemel. En hulle sal opklim en in jou huis kom en in jou slaapkamer en op jou bed; ook in die huis van jou dienaars en onder jou volk, en in jou bakoonde en in jou bakskottels.
EXODUS 8:4 En die paddas sal teen jou en teen jou volk en teen al jou dienaars opspring.
EXODUS 8:5 Verder het die HERE met Moses gespreek: SÍ aan Ašron: Steek jou hand uit met jou staf oor die strome en oor die kanale en oor die waterkuile, en laat die paddas opkom oor Egipteland.
EXODUS 8:6 En Ašron het sy hand oor die waters van Egipte uitgesteek, en daar het paddas opgekom en Egipteland oordek.
EXODUS 8:7 Maar die towenaars het dieselfde gedoen met hulle towerkunste en paddas laat opkom oor Egipteland.
EXODUS 8:8 Toe het Farao Moses en Ašron laat roep en gesÍ: Bid tot die HERE, dat Hy die paddas van my en van my volk wegneem. Dan sal ek die volk laat trek, dat hulle aan die HERE kan offer.
EXODUS 8:9 Maar Moses sÍ aan Farao: Aan u die eer bo my! Teen watter tyd moet ek vir u en u dienaars en vir u volk bid, dat die paddas van u en uit u huise uitgeroei word om net in die Nyl oor te bly?
EXODUS 8:10 En hy antwoord: Teen mŰre. Toe sÍ hy: Dit sal wees volgens u woord, dat u kan weet dat daar niemand is soos die HERE onse God nie.
EXODUS 8:11 En die paddas sal u en u huise en u dienaars en u volk verlaat. Net in die Nyl sal hulle oorbly.
EXODUS 8:12 Toe het Moses en Ašron van Farao af weggegaan; en Moses het tot die HERE geroep vanweŽ die paddas wat Hy oor Farao beskik het.
EXODUS 8:13 En die HERE het gedoen volgens die woord van Moses: die paddas het weggesterwe uit die huise, van die plase af en uit die veld.
EXODUS 8:14 En hulle het dit by hope bymekaargemaak, en die land het gestink.
EXODUS 8:15 En toe Farao sien dat daar verligting kom, het hy sy hart verhard en na hulle nie geluister nie, soos die HERE gespreek het.
EXODUS 8:16 Verder het die HERE met Moses gespreek: SÍ aan Ašron: Steek jou staf uit en slaan die stof van die aarde, en dit sal muskiete word in die hele Egipteland.
EXODUS 8:17 En hulle het so gedoen: Ašron het sy hand met sy staf uitgesteek en die stof van die aarde geslaan, en daar het muskiete gekom op die mense en op die vee. Al die stof van die aarde het muskiete geword in die hele Egipteland.
EXODUS 8:18 En die towenaars het dieselfde gedoen met hulle towerkunste om die muskiete voort te bring, maar hulle kon nie. So was die muskiete dan op die mense en op die vee.
EXODUS 8:19 Toe sÍ die towenaars vir Farao: Dit is die vinger van God! Maar Farao se hart was verhard, sodat hy na hulle nie geluister het nie, soos die HERE gespreek het.
EXODUS 8:20 Verder het die HERE vir Moses gesÍ: Maak jou mŰre vroeg klaar en stel jou voor Farao--kyk, hy sal na die water toe uitgaan en sÍ vir hom: So spreek die HERE: Laat my volk trek, dat hulle My kan dien.
EXODUS 8:21 Want as jy my volk nie laat trek nie, kyk, dan stuur Ek teen jou en teen jou dienaars en teen jou volk en teen jou huise die steekvlieŽ, sodat die huise van die Egiptenaars vol steekvlieŽ sal wees, en selfs die grond waar hulle op staan.
EXODUS 8:22 Maar Ek sal op diť dag met die land Gosen, waarin my volk woon, 'n uitsondering maak, dat daar geen steekvlieŽ sal wees nie; sodat jy kan weet dat Ek die HERE is in die land.
EXODUS 8:23 En Ek sal 'n verlossing stel tussen my volk en jou volk. MŰre sal hierdie teken plaasvind.
EXODUS 8:24 En die HERE het so gedoen: dik swerms steekvlieŽ het in die huis van Farao en in die huis van sy dienaars en in die hele Egipteland gekom; die land is deur die steekvlieŽ verwoes.
EXODUS 8:25 Toe laat Farao Moses en Ašron roep en sÍ: Gaan heen, offer aan julle God in die land.
EXODUS 8:26 Maar Moses antwoord: Dit is nie reg om so te doen nie; want wat ons aan die HERE onse God offer, is 'n gruwel vir die Egiptenaars. As ons iets wat 'n gruwel is vir die Egiptenaars, voor hulle oŽ offer, sal hulle ons dan nie stenig nie?
EXODUS 8:27 Laat ons drie dagreise ver die woestyn intrek, dat ons aan die HERE onse God kan offer soos Hy ons sal beveel.
EXODUS 8:28 Toe sÍ Farao: Ek sal julle laat trek, dat julle aan die HERE julle God kan offer in die woestyn; julle moet maar net nie te ver wegtrek nie. Bid vir my.
EXODUS 8:29 En Moses antwoord: Kyk, ek gaan van u af weg en sal tot die HERE bid, dat die steekvlieŽ mŰre Farao, sy dienaars en sy volk mag verlaat. Laat Farao ons net nie langer bedrieg deur die volk nie te laat trek om aan die HERE te offer nie.
EXODUS 8:30 Toe het Moses van Farao af weggegaan en tot die HERE gebid.
EXODUS 8:31 En die HERE het gedoen volgens die woord van Moses: Hy het die steekvlieŽ van Farao, van sy dienaars en sy volk weggeneem. Daar het nie een oorgebly nie.
EXODUS 8:32 Maar Farao het sy hart ook hierdie keer verhard en die volk nie laat trek nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500