South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Galate 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

GALATE 2:1 Daarna, veertien jaar later, het ek weer na Jerusalem opgegaan met Barnabas, en Titus ook saamgeneem.
GALATE 2:2 Maar ek het opgegaan op grond van 'n openbaring en hulle die evangelie voorgel wat ek onder die heidene verkondig; en afsonderlik aan die wat in aansien was, dat ek nie miskien tevergeefs sou loop of geloop het nie.
GALATE 2:3 Maar selfs is Titus, wat by my was, nie gedwing om besny te word nie, alhoewel hy 'n Griek is;
GALATE 2:4 en dit vanwe die ingesmokkelde valse broeders wat ingesluip het om ons vryheid te bespied wat ons in Christus Jesus het, sodat hulle ons in diensbaarheid kon bring;
GALATE 2:5 aan wie ons selfs nie 'n oomblik in onderworpenheid toegegee het nie, sodat die waarheid van die evangelie by julle bestendig sou bly.
GALATE 2:6 Maar van die wat in aansien was--wat hulle vroer was, maak by my geen verskil nie; God neem die persoon van die mens nie aan nie--hulle dan wat in aansien was, het my niks meer opgel nie.
GALATE 2:7 Maar, inteendeel, toe hulle sien dat aan my die evangelie vir die onbesnedenes toevertrou is, net soos aan Petrus di vir die besnedenes--
GALATE 2:8 want Hy wat Petrus bekragtig het met die oog op die apostelskap vir die besnedenes, het my ook bekragtig met die oog op die heidene--
GALATE 2:9 en toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Cfas en Johannes, wat as pilare geag is, aan my en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenes kon gaan;
GALATE 2:10 alleen moes ons aan die armes dink, wat ek my juis ook beywer het om te doen.
GALATE 2:11 Maar toe Petrus in Antioch gekom het, het ek hom openlik tegestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het.
GALATE 2:12 Want voordat sommige van Jakobus af gekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet; maar n hulle koms het hy hom teruggetrek en hom eenkant gehou uit vrees vir die wat uit die besnydenis is.
GALATE 2:13 En saam met hom het ook die ander Jode geveins, sodat selfs Barnabas hom laat meevoer het deur hulle geveins.
GALATE 2:14 Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal ges: As jy wat 'n Jood is, soos 'n heiden lewe en nie soos 'n Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos Jode te lewe?
GALATE 2:15 Ons wat van nature Jode en nie sondaars uit die heidene is nie,
GALATE 2:16 terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie.
GALATE 2:17 Maar as ons wat streef om in Christus geregverdig te word, self ook sondaars bevind is, is Christus dan 'n dienaar van die sonde? Nee, stellig nie!
GALATE 2:18 Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself 'n oortreder;
GALATE 2:19 want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe.
GALATE 2:20 Ek is met Christus gekruisig, en k leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.
GALATE 2:21 Ek verwerp nie die genade van God nie; want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus tevergeefs gesterwe.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500