South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 15:1 NŠ hierdie dinge het die woord van die HERE tot Abram gekom in 'n gesig en gesÍ: Vrees nie, Abram, Ek is vir jou 'n skild en jou loon is baie groot.
GEN 15:2 Toe vra Abram: Here HERE, wat sal U my gee, aangesien ek sonder kinders heengaan en die erfgenaam van my huis die Damaskťner EliŽser is?
GEN 15:3 Verder het Abram gesÍ: Aan my het U geen nageslag gegee nie; so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees.
GEN 15:4 Toe kom die woord van die HERE tot hom en sÍ: Hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees.
GEN 15:5 Daarop lei Hy hom uit na buite met die woorde: Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En Hy sÍ vir hom: So sal jou nageslag wees.
GEN 15:6 En hy het in die HERE geglo; en Hy het hom dit tot geregtigheid gereken.
GEN 15:7 Verder het Hy vir hom gesÍ: Ek is die HERE wat jou uitgelei het uit Ur van die ChaldeŽrs om jou hierdie land in besit te gee.
GEN 15:8 En hy sÍ: Here HERE, waaraan sal ek weet dat ek dit in besit sal neem?
GEN 15:9 En Hy antwoord hom: Neem vir My 'n driejaaroud vers en 'n driejaaroud bokooi en 'n driejaaroud ram en 'n tortelduif en 'n jong duif.
GEN 15:10 En hy het dit alles vir Hom gebring en dit middeldeur gedeel en die helftes teenoor mekaar gelÍ; maar die voŽls het hy nie verdeel nie.
GEN 15:11 Toe kom daar roofvoŽls op die dooie diere af, maar Abram het hulle weggejaag.
GEN 15:12 En toe die son wou ondergaan, val daar 'n diepe slaap op Abram, en kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval.
GEN 15:13 Daarop sÍ Hy vir Abram: Weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie; daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word vier honderd jaar lank.
GEN 15:14 Maar Ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed.
GEN 15:15 Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede, jy sal in goeie ouderdom begrawe word.
GEN 15:16 En die vierde geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog toe nie vol nie.
GEN 15:17 En nŠ sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en vurige fakkel tussen diť stukke vleis deur.
GEN 15:18 Op diť dag het die HERE met Abram 'n verbond gesluit en gesÍ: Aan jou nageslag gee Ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier:
GEN 15:19 die Keniete en Kenissiete en Kadmoniete
GEN 15:20 en Hetiete en Feresiete en RefaÔete
GEN 15:21 en Amoriete en Kanašniete en Girgasiete en Jebusiete.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500