South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 17:1 Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die HERE aan Abram verskyn en vir hom gesÍ: Ek is God, die Almagtige; wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees.
GEN 17:2 En Ek wil my verbond sluit tussen My en jou, en jou buitengewoon vermeerder.
GEN 17:3 Toe val Abram op sy aangesig, en God het met hom gespreek en gesÍ:
GEN 17:4 Wat My aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word.
GEN 17:5 Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies.
GEN 17:6 En Ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak: Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom.
GEN 17:7 En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag nŠ jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag nŠ jou.
GEN 17:8 En Ek sal aan jou en jou nageslag nŠ jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanašn, as 'n ewige besitting; en Ek sal vir hulle 'n God wees.
GEN 17:9 Verder het God aan Abraham gesÍ: Maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag nŠ jou, van geslag tot geslag.
GEN 17:10 Dit is my verbond wat julle moet hou tussen My en julle en jou nageslag nŠ jou: Al wat manlik onder julle is, moet besny word--
GEN 17:11 julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen My en julle.
GEN 17:12 'n Seuntjie van agt dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte. Die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie--
GEN 17:13 die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees as 'n ewige verbond.
GEN 17:14 En wat manlik is en die voorhuid het, wat nie aan die vlees van sy voorhuid besny is nie--diť siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word: hy het my verbond verbreek.
GEN 17:15 Verder het God aan Abraham gesÍ: Sarai, jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sara wees.
GEN 17:16 En Ek sal haar seŽn en jou uit haar ook 'n seun gee; ja, Ek sal haar seŽn, sodat sy tot nasies sal word; konings van volke sal uit haar voortkom.
GEN 17:17 Toe val Abraham op sy aangesig, en hy lag en sÍ in sy hart: Kan daar vir een wat honderd jaar oud is, 'n kind gebore word? Of kan Sara, wat negentig jaar oud is, baar?
GEN 17:18 En Abraham sÍ aan God: Ag, mag Ismael lewe voor u aangesig!
GEN 17:19 Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Isak noem; en Ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag nŠ hom.
GEN 17:20 Ook wat Ismael aangaan, het Ek jou verhoor. Kyk, Ek seŽn hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. Twaalf vorste sal hy verwek, en Ek sal hom 'n groot nasie maak.
GEN 17:21 Maar my verbond sal Ek oprig met Isak wat Sara vir jou anderjaar op hierdie tyd sal baar.
GEN 17:22 En nadat Hy klaar met hom gespreek het, het God van Abraham af opgevaar.
GEN 17:23 Daarop neem Abraham sy seun Ismael en almal wat in sy huis gebore is, en almal wat met sy geld gekoop is, almal wat manlik was onder die mense in die huis van Abraham, en hy het die vlees van hulle voorhuid nog op daardie selfde dag besny, soos God met hom gespreek het.
GEN 17:24 En Abraham was nege en negentig jaar oud toe hy aan die vlees van sy voorhuid besny is.
GEN 17:25 En sy seun Ismael was dertien jaar oud toe hy aan die vlees van sy voorhuid besny is.
GEN 17:26 Op daardie selfde dag is Abraham en sy seun Ismael besny
GEN 17:27 en al die manne van sy huis--die wat in sy huis gebore en die wat van vreemdelinge met geld gekoop is, is saam met hom besny.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500