South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 18:1 Daarna het die HERE aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag.
GEN 18:2 Toe hy sy oŽ opslaan en kyk, staan daar drie manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe.
GEN 18:3 En hy sÍ: My heer, as ek nou genade in u oŽ gevind het, gaan dan tog nie by u kneg verby nie.
GEN 18:4 Laat hulle tog 'n bietjie water bring, en was u voete, en lÍ en rus onder die boom.
GEN 18:5 En laat ek 'n stukkie brood gaan haal, en versterk u hart--daarna kan u verder gaan--want daarom het u by u kneg aangekom. En hulle antwoord: Doen soos u gesÍ het.
GEN 18:6 Toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sÍ: Maak gou, knie drie mate meel, die beste, en maak roosterkoeke.
GEN 18:7 Daarop loop Abraham na die beeste en vang 'n jong, mooi kalf en gee dit aan die dienaar, wat dit gou klaargemaak het.
GEN 18:8 En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy klaargemaak het, en sit dit aan hulle voor, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan; en hulle het geŽet.
GEN 18:9 Toe sÍ hulle vir hom: Waar is Sara, u vrou? En hy antwoord: Daar in die tent.
GEN 18:10 En Hy sÍ: Ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom--dan sal jou vrou Sara 'n seun hÍ. En Sara het geluister by die ingang van die tent wat agter Hom was.
GEN 18:11 Maar Abraham en Sara was oud, ver op hulle dae; dit het met Sara nie meer volgens die reŽl van die vroue gegaan nie.
GEN 18:12 En Sara het by haarself gelag en gedink: Sal ek wellus hÍ nadat ek oud geword het en my heer oud is?
GEN 18:13 Toe sÍ die HERE vir Abraham: Waarom het Sara daar gelag en gedink: Sou ek ook werklik baar nou dat ek oud geword het?
GEN 18:14 Sou iets vir die HERE te wonderbaar wees? Hierdie tyd, oor 'n jaar, sal Ek na jou terugkom, en Sara sal 'n seun hÍ.
GEN 18:15 Maar Sara het dit ontken en gesÍ: Ek het nie gelag nie--want sy was bang. Maar Hy sÍ: Nee, maar jy het gelag.
GEN 18:16 Toe staan die manne daarvandaan op, en hulle het gekyk na die kant van Sodom; en Abraham het saam met hulle gegaan om hulle weg te bring.
GEN 18:17 Daarop sÍ die HERE: Sal Ek vir Abraham verberg wat Ek gaan doen,
GEN 18:18 terwyl Abraham tog sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word en al die nasies van die aarde in hom geseŽn sal word?
GEN 18:19 Want Ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis nŠ hom bevel sou gee dat hulle die weg van die HERE moet hou om geregtigheid en reg te doen; sodat die HERE oor Abraham kan bring wat Hy oor hom gespreek het.
GEN 18:20 Verder het die HERE gesÍ: Die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar.
GEN 18:21 Ek wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het soos die geroep oor hulle is wat by My gekom het; en so nie, Ek wil dit weet.
GEN 18:22 Toe het die manne daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die HERE.
GEN 18:23 En Abraham het nader gekom en gesÍ: Sal U ook die regverdige saam met die goddelose ombring?
GEN 18:24 Miskien is daar vyftig regverdiges binne-in die stad; sal U hulle ook ombring en die plek nie spaar ter wille van die vyftig regverdiges wat daarin is nie?
GEN 18:25 Laat dit ver van U wees om so iets te doen: om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van U wees! Sal die Regter van die ganse aarde geen reg doen nie?
GEN 18:26 Toe sÍ die HERE: As Ek in Sodom vyftig regverdiges vind binne-in die stad, dan sal Ek die hele plek spaar om hulle ontwil.
GEN 18:27 En Abraham antwoord en sÍ: Kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek alhoewel ek stof en as is.
GEN 18:28 Miskien sal daar aan die vyftig regverdiges vyf ontbreek; sal U ter wille van vyf die hele stad verwoes? En Hy antwoord: Ek sal dit nie verwoes as Ek daar vyf en veertig vind nie.
GEN 18:29 En hy het nog verder met Hom gespreek en gesÍ: Miskien sal daar veertig gevind word. En Hy antwoord: Ek sal dit ter wille van die veertig nie doen nie.
GEN 18:30 Verder sÍ hy: Laat die Here tog nie toornig wees nie, en mag ek nog iets sÍ. Miskien sal daar dertig gevind word. En Hy antwoord: Ek sal dit nie doen as Ek daar dertig vind nie.
GEN 18:31 Toe sÍ hy: Kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek. Miskien sal daar twintig gevind word. En Hy antwoord: Ek sal dit ter wille van die twintig nie verwoes nie.
GEN 18:32 Toe sÍ hy: Laat die Here tog nie toornig wees nie en laat my net hierdie keer mag spreek. Miskien sal daar tien gevind word. En Hy antwoord: Ek sal dit ter wille van die tien nie verwoes nie.
GEN 18:33 En die HERE het weggegaan toe Hy opgehou het om met Abraham te spreek, en Abraham het na sy woonplek teruggekeer.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500