South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 22:1 N hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom ges: Abraham! En hy antwoord: Hier is ek!
GEN 22:2 Toe s Hy: Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Mora en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat Ek jou sal aanwys.
GEN 22:3 Daarop het Abraham die mre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem; en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het.
GEN 22:4 Op die derde dag toe slaan Abraham sy o op en sien die plek van ver af.
GEN 22:5 En Abraham s aan sy dienaars: Bly julle hier met die esel; ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom.
GEN 22:6 En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saam geloop.
GEN 22:7 Toe spreek Isak met sy vader Abraham en s: My vader! En hy antwoord: Hier is ek, my seun! En hy s: Hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer?
GEN 22:8 En Abraham antwoord: God sal vir Homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop.
GEN 22:9 Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggel; daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo-op die hout gesit.
GEN 22:10 Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag.
GEN 22:11 Maar die Engel van die HERE het na hom van die hemel af geroep en ges: Abraham, Abraham! En hy antwoord: Hier is ek!
GEN 22:12 En Hy s: Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie; want nou weet Ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van My nie teruggehou het nie.
GEN 22:13 En toe Abraham sy o opslaan, sien hy meteens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer.
GEN 22:14 En Abraham het di plek genoem: Die HERE sal voorsien! Sodat vandag nog ges word: Op die berg van die HERE sal dit voorsien word.
GEN 22:15 Toe roep die Engel van die HERE vir die tweede keer na Abraham van die hemel af
GEN 22:16 en s: Ek sweer by Myself, spreek die HERE, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie,
GEN 22:17 dat Ek jou ryklik sal sen en jou nageslag grootliks sal vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is; en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem.
GEN 22:18 En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde gesen word, omdat jy na my stem geluister het.
GEN 22:19 En Abraham het na sy dienaars teruggekeer; en hulle het klaargemaak en saam na Bersba gegaan. En Abraham het in Bersba bly woon.
GEN 22:20 N hierdie dinge het hulle aan Abraham berig gebring en ges: Kyk, Milka het ook vir jou broer Nahor seuns gebaar:
GEN 22:21 Us, sy eersgeborene, en Bus, sy broer, en Kmuel, die vader van Aram,
GEN 22:22 ook Kesed en Haso en Pildas en Jidlaf en Btuel.
GEN 22:23 (En Btuel was die vader van Rebekka.) Hierdie agt het Milka vir Nahor, die broer van Abraham, gebaar.
GEN 22:24 En sy byvrou met die naam van Rema, sy het ook Tebag en Gaham en Tahas en Mga gebaar.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500