South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 28:1 Toe het Isak Jakob geroep en hom geseŽn; en hy het hom bevel gegee met die woorde: Jy mag geen vrou neem uit die dogters van Kanašn nie.
GEN 28:2 Maak jou klaar, gaan na Paddan-Aram, na die huis van Bťtuel, jou moeder se vader, en gaan haal vir jou daar 'n vrou uit die dogters van Laban, jou moeder se broer.
GEN 28:3 En mag God, die Almagtige, jou seŽn en jou vrugbaar maak en jou vermeerder, sodat jy 'n menigte van volke kan word.
GEN 28:4 En mag Hy jou gee die seŽn van Abraham, aan jou en jou nageslag saam met jou, dat jy die land van jou vreemdelingskap in besit kan neem wat God aan Abraham gegee het.
GEN 28:5 So het Isak Jakob dan weggestuur, en hy het na Paddan-Aram gegaan, na Laban, die seun van Bťtuel, die ArameŽr, die broer van Rebekka, die moeder van Jakob en Esau.
GEN 28:6 Toe Esau sien dat Isak Jakob geseŽn en hom na Paddan-Aram weggestuur het om daar vir hom 'n vrou te gaan haal, terwyl hy hom geseŽn en hom bevel gegee het met die woorde: Jy mag geen vrou uit die dogters van Kanašn neem nie;
GEN 28:7 en dat Jakob na sy vader en sy moeder geluister het om na Paddan-Aram te gaan;
GEN 28:8 en toe Esau sien dat die dogters van Kanašn sleg was in die oŽ van sy vader Isak,
GEN 28:9 het Esau na Ismael gegaan en MŠhalat, die dogter van Ismael, die seun van Abraham, die suster van Nťbajot, by sy vroue vir hom as vrou geneem.
GEN 28:10 En Jakob het uit Bersťba vertrek en na Haran gegaan.
GEN 28:11 Daarop kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof, en hy gaan lÍ en slaap op diť plek.
GEN 28:12 En hy het gedroom--daar is 'n leer op die aarde opgerig waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het.
GEN 28:13 En kyk, die HERE het bo-aan gestaan en gesÍ: Ek is die HERE, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lÍ en slaap, sal Ek aan jou en jou nageslag gee;
GEN 28:14 en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide; en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseŽn word.
GEN 28:15 En kyk, Ek is met jou, en Ek sal jou bewaar oral waar jy heengaan, en Ek sal jou terugbring in hierdie land; want Ek sal jou nie verlaat nie, totdat Ek gedoen het wat Ek jou gesÍ het.
GEN 28:16 Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sÍ: Waarlik, die HERE is op hierdie plek, en ťk het dit nie geweet nie.
GEN 28:17 En hy het bevrees geword en gesÍ: Hoe vreeslik is hierdie plek! Dit is hier niks anders as 'n huis van God nie, en dit is hier die poort van die hemel.
GEN 28:18 Toe staan Jakob die mŰre vroeg op en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het, en rig dit as 'n gedenksteen op; en hy het olie daaroor uitgegiet.
GEN 28:19 En hy het die plek Bet-el genoem; maar die naam van die stad was tevore Lus.
GEN 28:20 En Jakob het 'n gelofte gedoen en gesÍ: As God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek,
GEN 28:21 en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die HERE my God wees.
GEN 28:22 En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees, en van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik die tiendes afstaan.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500