South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 29:1 Toe lig Jakob sy voete op en gaan na die land van die kinders van die Ooste.
GEN 29:2 En meteens sien hy 'n put in die veld en drie troppe kleinvee wat daarby lÍ, want uit diť put het hulle die vee laat drink; en daar was 'n groot klip op die opening van die put.
GEN 29:3 En as al die troppe daar bymekaarkom, rol hulle die klip weg van die opening van die put en laat die vee drink; daarna sit hulle die klip weer op die opening van die put op sy plek.
GEN 29:4 Toe sÍ Jakob vir hulle: My broers, waar is julle vandaan? En hulle antwoord: Ons kom van Haran.
GEN 29:5 En hy vra hulle: Ken julle vir Laban, die seun van Nahor? En hulle antwoord: Ons ken hom.
GEN 29:6 Verder sÍ hy vir hulle: Gaan dit goed met hom? En hulle antwoord: Dit gaan goed; en daar kom sy dogter Ragel aan met die vee.
GEN 29:7 En hy sÍ: Kyk, die dag is nog lank; dit is nie tyd om die vee bymekaar te maak nie. Laat die vee drink, en gaan heen, laat hulle wei.
GEN 29:8 Toe antwoord hulle: Ons kan nie voordat al die troppe bymekaar is nie; dan rol hulle die klip weg van die opening van die put, en ons laat die vee drink.
GEN 29:9 Terwyl hy nog met hulle praat, kom Ragel met die kleinvee van haar vader aan, want sy het hulle opgepas.
GEN 29:10 Toe Jakob Ragel sien, die dogter van Laban, sy moeder se broer, en die vee van Laban, sy moeder se broer, loop Jakob nader en rol die klip weg van die opening van die put, en hy laat die vee drink van Laban, sy moeder se broer.
GEN 29:11 En Jakob het Ragel gesoen en sy stem verhef en geween.
GEN 29:12 En Jakob het Ragel vertel dat hy haar vader se broer en die seun van Rebekka was. Daarop het sy geloop en dit aan haar vader vertel.
GEN 29:13 Toe Laban die tyding hoor van Jakob, die seun van sy suster, loop hy hom tegemoet en omhels hom en soen hom en bring hom in sy huis. En hy het aan Laban al hierdie dinge vertel.
GEN 29:14 Toe sÍ Laban vir hom: Waarlik, jy is my been en my vlees. En hy het by hom 'n volle maand gebly.
GEN 29:15 Daarop het Laban aan Jakob gevra: Sou jy my verniet dien, omdat jy my broer is? SÍ my wat jou loon moet wees.
GEN 29:16 En Laban het twee dogters gehad--die naam van die oudste was Lea, en die naam van die jongste Ragel.
GEN 29:17 En Lea het dowwe oŽ gehad, maar Ragel was skoon van gestalte en mooi van aansien.
GEN 29:18 En Jakob het Ragel liefgehad, daarom het hy gesÍ: Ek sal u sewe jaar dien vir Ragel, u jongste dogter.
GEN 29:19 Toe antwoord Laban: Dit is beter dat ek haar aan jou gee as dat ek haar aan 'n ander man gee. Bly by my.
GEN 29:20 So het Jakob dan sewe jaar gedien vir Ragel; en hulle was in sy oŽ soos 'n paar dae, omdat hy haar liefgehad het.
GEN 29:21 Toe sÍ Jakob vir Laban: Gee tog my vrou, want my dienstyd is om, dat ek by haar kan ingaan.
GEN 29:22 Daarop het Laban al die manne van die plek versamel en 'n maaltyd berei.
GEN 29:23 Maar in die aand het hy sy dogter Lea geneem en haar na hom gebring; en hy het by haar ingegaan.
GEN 29:24 En Laban het aan haar sy slavin Silpa gegee, naamlik aan sy dogter Lea, as slavin.
GEN 29:25 En die anderdagmŰre--daar was dit Lea! Daarom het hy aan Laban gesÍ: Wat het u my nou aangedoen? Was ek nie vir Ragel by u in diens nie? Waarom het u my dan bedrieg?
GEN 29:26 En Laban antwoord: Dit is hier by ons nie die gewoonte om die jongste voor die oudste weg te gee nie.
GEN 29:27 Hou die volle bruilofsweek met haar; dan sal ons jou die ander een ook gee vir die diens wat jy nůg sewe jaar by my moet volbring.
GEN 29:28 En Jakob het so gedoen: hy het die volle bruilofsweek met haar gehou. Toe gee hy sy dogter Ragel aan hom as vrou.
GEN 29:29 En Laban het aan sy dogter Ragel sy slavin Bilha gegee as slavin vir haar.
GEN 29:30 En hy het ook by Ragel ingegaan en Ragel ook meer liefgehad as Lea. En hy was by hom nůg sewe jaar in diens.
GEN 29:31 En toe die HERE sien dat Lea die nie-geliefde was, het Hy haar skoot geopen; maar Ragel was onvrugbaar.
GEN 29:32 En Lea het bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Ruben genoem; want sy het gesÍ: Gewis, die HERE het my ellende aangesien, want nou sal my man my liefhÍ.
GEN 29:33 En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesÍ: Gewis, die HERE het gehoor dat ek die nie-geliefde is en my hierdie een ook gegee. En sy het hom SŪmeon genoem.
GEN 29:34 En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesÍ: Nou eindelik sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom drie seuns gebaar het. Daarom het sy hom Levi genoem.
GEN 29:35 En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesÍ: Diť keer sal ek die HERE loof. Daarom het sy hom Juda genoem. En sy het opgehou met baar.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500