South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 30

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 30:1 En toe Ragel sien dat sy vir Jakob geen kinders baar nie, het Ragel jaloers geword op haar suster en aan Jakob gesÍ: Gee vir my kinders of anders sterf ek.
GEN 30:2 Toe het Jakob kwaad geword vir Ragel en gevra: Is ek dan in die plek van God wat die vrug van die skoot aan jou onthou het?
GEN 30:3 En sy antwoord: Daar is my slavin Bilha; gaan by haar in, dat sy op my knieŽ kan baar en ek ook uit haar gebou kan word.
GEN 30:4 Daarop het sy aan hom haar slavin Bilha as vrou gegee, en Jakob het by haar ingegaan.
GEN 30:5 En Bilha het swanger geword en vir Jakob 'n seun gebaar.
GEN 30:6 Toe sÍ Ragel: God het aan my reg verskaf en my ook verhoor en my 'n seun gegee. Daarom het sy hom Dan genoem.
GEN 30:7 En Bilha, die slavin van Ragel, het weer bevrug geword en vir Jakob 'n tweede seun gebaar.
GEN 30:8 Toe sÍ Ragel: Ek het bomenslike worstelinge met my suster geworstel en ook oorwin. En sy het hom NŠftali genoem.
GEN 30:9 En toe Lea sien dat sy opgehou het met baar, neem sy haar slavin Silpa en gee haar aan Jakob as vrou.
GEN 30:10 En Silpa, die slavin van Lea, het vir Jakob 'n seun gebaar.
GEN 30:11 Toe sÍ Lea: Gelukkig! En sy het hom Gad genoem.
GEN 30:12 Daarna het Silpa, die slavin van Lea, vir Jakob 'n tweede seun gebaar.
GEN 30:13 Toe sÍ Lea: Ek, gelukkige! want die dogters sal my gelukkig prys. En sy het hom Aser genoem.
GEN 30:14 En Ruben het in die dae van die koringoes gegaan en in die veld liefdesappels gevind en diť na sy moeder Lea gebring. Toe sÍ Ragel vir Lea: Gee my tog van jou seun se liefdesappels.
GEN 30:15 Maar sy antwoord haar: Is dit nie genoeg dat jy my man geneem het nie, dat jy ook my seun se liefdesappels wil neem? En Ragel sÍ: Daarom mag hy vir jou seun se liefdesappels vannag by jou slaap.
GEN 30:16 Toe Jakob dan die aand uit die veld kom, gaan Lea hom tegemoet met die woorde: Jy moet na my kom, want ek het jou eerlik gehuur vir my seun se liefdesappels. En hy het diť nag by haar geslaap.
GEN 30:17 En God het Lea verhoor: sy het bevrug geword en vir Jakob 'n vyfde seun gebaar.
GEN 30:18 Toe sÍ Lea: God het my loon gegee, omdat ek my slavin aan my man gegee het. En sy het hom Issaskar genoem.
GEN 30:19 En Lea het weer bevrug geword en vir Jakob 'n sesde seun gebaar.
GEN 30:20 Toe sÍ Lea: God het my 'n mooi geskenk gegee; nou sal my man eindelik by my woon, want ek het vir hom ses seuns gebaar. En sy het hom Sťbulon genoem.
GEN 30:21 En daarna het sy 'n dogter gebaar en haar Dina genoem.
GEN 30:22 En God het aan Ragel gedink, en God het haar verhoor en haar skoot geopen:
GEN 30:23 sy het bevrug geword en 'n seun gebaar. Toe sÍ sy: God het my smaad weggeneem.
GEN 30:24 En sy het hom Josef genoem en gesÍ: Mag die HERE vir my 'n ander seun daar byvoeg!
GEN 30:25 En nadat Ragel Josef gebaar het, sÍ Jakob vir Laban: Laat my trek, dat ek na my woonplek en my land kan gaan.
GEN 30:26 Gee my vroue en my kinders waarvoor ek u gedien het, dat ek kan gaan; want u weet self hoe ek u gedien het.
GEN 30:27 Daarop antwoord Laban hom: As ek nou guns in jou oŽ gevind het--ek het waargeneem dat die HERE my om jou ontwil geseŽn het.
GEN 30:28 Verder sÍ hy: Bepaal vir my jou loon, en ek sal dit gee.
GEN 30:29 Toe antwoord hy hom: U weet self hoe ek u gedien het en wat u vee by my geword het.
GEN 30:30 Want min was dit wat u vůůr my koms gehad het, en dit het sterk vermeerder; en die HERE het u geseŽn op my voetspoor. Wanneer sal ek dan nou ook vir my huis werk?
GEN 30:31 En hy vra: Wat moet ek jou gee? Toe antwoord Jakob: U hoef my niks te gee nie. As u hierdie ding vir my wil doen, wil ek weer u kleinvee oppas, ja, versorg--
GEN 30:32 ek sal vandag deur al u kleinvee deurgaan en daaruit al die gestippelde en bont vee uitkeer; al die vee onder die skaaplammers wat swart is, en die bontes en gestippeldes onder die bokke, dit moet my loon wees.
GEN 30:33 En my regverdigheid sal later vir my getuig: as u kom om my loon na te gaan, sal alles wat nie gestippel of bont is onder die bokke, en wat nie swart is onder die skaaplammers nie, gesteelde goed by my wees.
GEN 30:34 Toe antwoord Laban: Goed, laat dit wees volgens jou woord!
GEN 30:35 En hy het dieselfde dag uitgekeer die gestreepte en bont bokke en al die gestippelde en bont bokooie, almal wat wit aan hulle gehad het, en almal wat swart was onder die skaaplammers, en diť aan sy seuns afgegee.
GEN 30:36 En hy het 'n afstand van drie dae bepaal tussen hom en Jakob; en Jakob het die orige kleinvee van Laban opgepas.
GEN 30:37 Toe neem Jakob vir hom groen latte van populier--, amandel-- en plataanhout, en hy skil daarin wit strepe, sodat die wit van die latte uitkom;
GEN 30:38 en hy sit die latte wat hy geskil het, vlak voor die vee in die trogge, in die drinkbakke waar die vee kom drink het; en hulle het verhit geword as hulle kom drink.
GEN 30:39 En die vee het verhit geword by die latte, en die vee het gelam gestreeptes, gestippeldes en bontes.
GEN 30:40 Toe skei Jakob die lammers, en hy draai die koppe van die vee na die gestreeptes en almal wat swart was onder Laban se vee. En hy het vir hom afsonderlike troppe gemaak en diť nie onder Laban se vee gesit nie.
GEN 30:41 En elke keer as die sterkste diere verhit word, sit Jakob die latte voor die oŽ van die vee in die trogge, sodat hulle verhit sou word by die latte.
GEN 30:42 Maar as die vee swakkerig was, het hy dit nie ingesit nie; so was dan die swakkes vir Laban en die sterkes vir Jakob.
GEN 30:43 En die man het buitengewoon uitgebrei en baie kleinvee en slavinne en slawe en kamele en esels gehad.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500