South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 33:1 En Jakob het sy oŽ opgeslaan, en toe hy meteens Esau sien aankom en vier honderd man saam met hom, het hy die kinders onder Lea en Ragel en onder die twee slavinne verdeel.
GEN 33:2 En hy het die slavinne met hulle kinders eerste, en Lea met haar kinders daaragter, en Ragel en Josef laaste opgestel;
GEN 33:3 maar hy self het voor hulle uit gegaan en hom sewe maal na die aarde gebuig, totdat hy by sy broer gekom het.
GEN 33:4 Toe loop Esau hom tegemoet en omhels hom en val hom om die hals en soen hom; en hulle het geween.
GEN 33:5 Daarna het hy sy oŽ opgeslaan en die vroue en kinders gesien en gesÍ: Wie het jy daar by jou? En hy antwoord: Die kinders wat God uit genade aan u dienaar geskenk het.
GEN 33:6 En die slavinne het nader gekom, hulle en hulle kinders, en hul neergebuig.
GEN 33:7 En Lea het ook nader gekom met haar kinders en hul neergebuig; en daarna het Josef nader gekom en Ragel en hul neergebuig.
GEN 33:8 Daarop sÍ hy: Wat is jou bedoeling met daardie hele laer wat ek teŽgekom het? En hy antwoord: Om guns te vind in die oŽ van my heer.
GEN 33:9 Maar Esau sÍ: Ek het baie, my broer! Wat joue is, laat dit joue bly!
GEN 33:10 Toe antwoord Jakob: Ag nee, as ek nou guns in u oŽ gevind het, neem dan my geskenk uit my hand aan. Want juis daarom het ek u aangesig te sien gekry soos 'n mens die aangesig van God sien, en u het behae in my gehad.
GEN 33:11 Neem tog my begroetingsgeskenk wat u aangebied is, want God het my genade bewys, en ek het volop. En hy het by hom aangehou, sodat hy dit aangeneem het.
GEN 33:12 Daarop sÍ hy: Laat ons opbreek en verder trek, en ek sal langs jou trek.
GEN 33:13 Maar hy antwoord hom: My heer weet dat die kinders swak is, en dat ek lammerooie en melkkoeie by my het; as 'n mens hulle net een dag ooreis, dan sterf al die kleinvee.
GEN 33:14 My heer moet maar voor sy dienaar uit trek, en ťk sal op my gemak trek na die gang van die vee wat voor my uit gaan, en na die gang van die kinders, tot ek by my heer in SeÔr aankom.
GEN 33:15 Toe sÍ Esau: Laat my tog van die manskappe wat by my is, by jou laat staan. En hy antwoord: Waarvoor dan? Laat my guns in die oŽ van my heer vind!
GEN 33:16 So het Esau dan diť dag teruggegaan padlangs na SeÔr toe.
GEN 33:17 Maar Jakob het na Sukkot weggetrek en vir hom 'n huis gebou en takkrale vir sy vee gemaak. Daarom het hy die plek genoem Sukkot.
GEN 33:18 En Jakob het behoue aangekom by die stad Sigem wat in die land Kanašn is, toe hy van Paddan-Aram gekom het--hy het sy laer voor die stad opgeslaan
GEN 33:19 en die stuk grond gekoop waar hy sy tent opgeslaan het, van die seuns van Hemor, die vader van Sigem, vir honderd geldstukke.
GEN 33:20 Daar het hy ook 'n altaar opgerig en dit genoem: Die God van Israel is God.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500