South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 39

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 39:1 En Josef is afgebring na Egipte; en Půtifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die lyfwag, 'n Egiptiese man, het hom gekoop uit die hand van die Ismaeliete wat hom daarheen afgebring het.
GEN 39:2 En die HERE was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was; en hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, gebly.
GEN 39:3 En toe sy heer sien dat die HERE met hom was, en dat die HERE alles wat hy doen, in sy hand voorspoedig maak,
GEN 39:4 het Josef guns in sy oŽ gevind en hom gedien; en hy het hom aangestel oor sy huis, en alles wat in sy besit was, aan hom oorgegee.
GEN 39:5 En vandat hy hom aangestel het oor sy huis en oor alles wat in sy besit was, het die HERE die huis van die Egiptenaar geseŽn ter wille van Josef; ja, die seŽn van die HERE was by alles wat syne was, in die huis en op die veld.
GEN 39:6 En hy het alles wat syne was, aan Josef oorgelaat, sodat hy met sy hulp van niks kennis geneem het nie as net van die brood wat hy geŽet het. En Josef was skoon van gestalte en mooi van aansien.
GEN 39:7 NŠ hierdie dinge het die vrou van sy heer haar oŽ na Josef opgeslaan en gesÍ: Kom hou gemeenskap met my.
GEN 39:8 Maar hy het geweier en aan die vrou van sy heer gesÍ: Kyk, deur my is dit dat my heer geen kennis neem van wat in die huis is nie; en alles wat syne is, het hy aan my oorgegee.
GEN 39:9 Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie en het my niks onthou nie behalwe u, omdat u sy vrou is; hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God?
GEN 39:10 En nadat sy met Josef dag nŠ dag gespreek het, en hy na haar nie wou luister om by haar te lÍ om met haar gemeenskap te hou nie,
GEN 39:11 kom hy eendag in die huis om sy werk te doen terwyl niemand van die huisgenote binne was nie.
GEN 39:12 Toe gryp sy hom aan sy kleed en sÍ: Kom hou gemeenskap met my. Maar hy het sy kleed in haar hand laat agterbly en gevlug en na buite geloop.
GEN 39:13 Toe sy dan sien dat hy sy kleed in haar hand laat bly en buitentoe gevlug het,
GEN 39:14 roep sy na haar huisgenote en sÍ aan hulle: Kyk, hy het vir ons 'n Hebreeuse man hier gebring om met ons gek te skeer; hy het na my gekom om met my gemeenskap te hÍ, en ek het hard geskreeu;
GEN 39:15 en toe hy hoor dat ek my stem verhef en skreeu, het hy sy kleed by my laat agterbly en gevlug en na buite geloop.
GEN 39:16 En sy het sy kleed by haar neergelÍ totdat sy heer tuisgekom het.
GEN 39:17 En sy het hom met dieselfde woorde aangespreek en gesÍ: Die Hebreeuse kneg wat jy vir ons hier gebring het, het na my gekom om met my gek te skeer;
GEN 39:18 en toe ek my stem verhef en skreeu, het hy sy kleed by my laat agterbly en na buite gevlug.
GEN 39:19 Toe sy heer die woorde hoor waarmee sy vrou hom aanspreek: So en so het jou kneg aan my gedoen--het hy baie kwaad geword;
GEN 39:20 en die heer van Josef het hom laat vang en hom in die gevangenis gesit op die plek waar die gevangenes van die koning opgesluit was; en hy was daar in die gevangenis.
GEN 39:21 Maar die HERE was met Josef, en Hy het goedertierenheid aan hom bewys en hom guns verleen in die oŽ van die owerste van die gevangenis.
GEN 39:22 En die owerste van die gevangenis het almal wat in die gevangenis opgesluit was, aan Josef toevertrou; en alles wat daar te doen was, het hy gedoen.
GEN 39:23 Die owerste van die gevangenis het glad nie na iets omgekyk wat aan hom toevertrou was nie, omdat die HERE met hom was; en wat hy doen, het die HERE voorspoedig laat wees.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500