South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 40

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 40:1 N hierdie dinge het die skinker van die koning van Egipte en die bakker hulle misgaan jeens hulle heer, die koning van Egipte,
GEN 40:2 sodat Farao baie kwaad geword het vir sy twee hofdienaars, die voorman van die skinkers en die voorman van die bakkers.
GEN 40:3 En hy het hulle in bewaring gegee in die huis van die owerste van die lyfwag, in die gevangenis, die plek waar Josef gevange was.
GEN 40:4 En die owerste van die lyfwag het Josef by hulle aangestel om hulle te bedien. En hulle was 'n tyd lank in bewaring.
GEN 40:5 En hulle het altwee 'n droom gehad, elkeen sy droom, in dieselfde nag, elkeen 'n droom met besondere betekenis, die skinker en die bakker van die koning van Egipte, wat in die gevangenis gevange gesit het.
GEN 40:6 En Josef het die volgende mre by hulle gekom en gesien dat hulle ontstemd was.
GEN 40:7 Toe vra hy die hofdienaars van Farao wat by hom in bewaring was in die huis van sy heer, en s: Waarom lyk julle aangesig vandag so droewig?
GEN 40:8 En hulle antwoord hom: Ons het 'n droom gehad, en daar is niemand wat dit kan uitl nie. En Josef vra hulle: Is uitlegging nie 'n saak van God nie? Vertel my tog.
GEN 40:9 Toe vertel die voorman van die skinkers aan Josef sy droom en s vir hom: In my droom was daar 'n wingerdstok voor my,
GEN 40:10 en aan die wingerdstok was drie ranke; en skaars het hy gebot of sy bloeisel was uit, sy trosse het ryp druiwe geword.
GEN 40:11 En die beker van Farao was in my hand. En ek het die druiwe geneem en dit in die beker van Farao uitgedruk en die beker in die hand van Farao gegee.
GEN 40:12 Toe s Josef vir hom: Dit is die uitlegging daarvan: die drie ranke is drie dae.
GEN 40:13 Binne drie dae sal Farao jou hoof verhef--jou in jou rang herstel; en jy sal die beker van Farao in sy hand gee net soos vroer toe jy sy skinker was.
GEN 40:14 Hou my tog net in gedagte as dit met jou goed gaan, en bewys my tog 'n guns en maak melding van my by Farao en bring my uit hierdie huis uit;
GEN 40:15 want ek is gesteel, ja gesteel, uit die land van die Hebrers, en ek het hier ook niks gedoen dat hulle my in die gevangenis gesit het nie.
GEN 40:16 Toe die voorman van die bakkers sien dat hy 'n gunstige uitlegging gegee het, s hy aan Josef: Ook in my droom--toe was daar drie mandjies met witbrood op my hoof,
GEN 40:17 en in die boonste mandjie was allerhande eetware vir Farao deur bakkers klaargemaak, en die vols het dit uit die mandjie bo-op my hoof weggepik.
GEN 40:18 Toe antwoord Josef en s: Dit is die uitlegging daarvan--die drie mandjies is drie dae.
GEN 40:19 Binne drie dae sal Farao jou hoof bo-oor jou verhef--hy sal jou aan 'n paal ophang, en die vols sal jou vlees van jou af wegpik.
GEN 40:20 En op die derde dag, die verjaarsdag van Farao, het hy 'n maaltyd vir al sy dienaars berei en die hoof van die voorman van die skinkers en die hoof van die voorman van die bakkers te midde van sy dienaars verhef--
GEN 40:21 hy het die voorman van die skinkers herstel in sy skinkersamp, sodat hy die beker in die hand van Farao kon gee,
GEN 40:22 maar die voorman van die bakkers het hy opgehang soos Josef dit aan hulle uitgel het.
GEN 40:23 En die voorman van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, maar hom vergeet.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500