South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 42

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 42:1 Toe Jakob merk dat daar koring in Egipte was, het Jakob aan sy seuns gesÍ: Wat kyk julle so na mekaar?
GEN 42:2 En hy sÍ: Kyk, ek het gehoor dat daar koring in Egipte is; trek daarheen af, en koop vir ons daar koring, dat ons kan lewe en nie sterwe nie.
GEN 42:3 Daarop het tien van Josef se broers afgetrek om koring uit Egipte te koop.
GEN 42:4 Maar Benjamin, die broer van Josef, het Jakob nie saam met sy broers gestuur nie; want hy het gedink: Altemit kan 'n ongeluk hom oorkom.
GEN 42:5 So het die seuns van Israel dan gekom om koring te koop onder diegene wat daar aangekom het; want daar was hongersnood in die land Kanašn.
GEN 42:6 En Josef was die maghebber oor die land, hy wat aan al die mense van die land koring verkoop het; daarom het die broers van Josef gekom en hulle voor hom met die aangesig na die aarde gebuig.
GEN 42:7 Sodra Josef sy broers sien, het hy hulle herken maar hom vreemd teenoor hulle gehou en hulle hard aangespreek en vir hulle gesÍ: Waar kom julle vandaan? En hulle antwoord: Uit die land Kanašn om voedsel te koop.
GEN 42:8 En Josef het sy broers herken, maar hķlle het hom nie herken nie.
GEN 42:9 Toe dink Josef aan die drome wat hy aangaande hulle gedroom het; en hy sÍ vir hulle: Julle is spioene, julle het gekom om te kyk waar die land oop is.
GEN 42:10 Maar hulle het hom geantwoord: Nee, my heer, maar u dienaars het gekom om voedsel te koop.
GEN 42:11 Ons is almal seuns van een man, ons is eerlike mense; u dienaars is geen spioene nie.
GEN 42:12 Toe sÍ hy vir hulle: Nee, maar julle het gekom om te kyk waar die land oop is.
GEN 42:13 En hulle antwoord: U dienaars is twaalf in getal, ons is broers, seuns van een man in die land Kanašn; en kyk, die jongste is nou by ons vader, maar die een is daar nie meer nie.
GEN 42:14 Toe sÍ Josef vir hulle: Dit is wat ek julle gesÍ het: Julle is spioene!
GEN 42:15 Hieraan sal julle getoets word: so waar as Farao leef, julle sal hiervandaan nie trek tensy dat julle jongste broer hierheen kom nie.
GEN 42:16 Stuur een van julle, dat hy julle broer gaan haal, maar jķlle moet in die gevangenis bly. So sal dan julle woorde getoets word, of die waarheid by julle is of nie. So waar as Farao leef, julle is spioene!
GEN 42:17 Daarop het hy hulle saam drie dae lank in bewaring laat hou.
GEN 42:18 En op die derde dag sÍ Josef vir hulle: Doen dit, dan sal julle lewe; ek vrees God!
GEN 42:19 As julle eerlike mense is, laat een van julle broers gevange bly in die huis waar julle in bewaring is; maar gaan jķlle, bring die koring vir die honger van julle huisgesinne weg,
GEN 42:20 en bring julle jongste broer na my toe--dan sal julle woorde waar gemaak word, en julle sal nie sterwe nie. En hulle het so gedoen.
GEN 42:21 Toe sÍ hulle vir mekaar: Voorwaar, ons boet nou vanweŽ ons broer, omdat ons die benoudheid van sy siel gesien het toe hy ons gesmeek het en ons nie geluister het nie--daarom kom hierdie benoudheid oor ons.
GEN 42:22 Daarop antwoord Ruben hulle: Het ek nie vir julle gesÍ nie: Besondig julle nie aan die seun nie? Maar julle het nie geluister nie. Kyk, so word dan ook sy bloed geŽis.
GEN 42:23 En hulle het nie geweet dat Josef dit verstaan nie, want daar was 'n tolk tussen hulle.
GEN 42:24 Toe draai hy hom van hulle af weg en ween. Daarna het hy na hulle teruggegaan en met hulle gespreek; en hy het SŪmeon onder hulle uitgeneem en hom voor hulle oŽ gebind.
GEN 42:25 Daarop gee Josef bevel om hulle sakke vol koring te maak en elkeen se geld weer in sy sak te sit en om aan hulle padkos vir die reis saam te gee. En so is aan hulle gedoen.
GEN 42:26 En hulle het die koring op hulle esels gelaai en daar weggetrek.
GEN 42:27 En toe die een sy sak oopmaak om sy esel in die herberg voer te gee, sien hy sy geld; en kyk, dit was somaar bo in sy sak!
GEN 42:28 En hy sÍ vir sy broers: My geld is teruggegee; hier lÍ dit dan ook in my sak! Toe het hulle hart hul begewe, en hulle draai verskrik na mekaar toe en sÍ: Wat het God ons nou aangedoen?
GEN 42:29 En hulle het by hul vader Jakob in die land Kanašn gekom en hom alles vertel wat hulle wedervaar het en gesÍ:
GEN 42:30 Die man, die heer van die land, het ons hard aangespreek en ons vir spioene van die land gehou.
GEN 42:31 Maar ons het aan hom gesÍ: Ons is eerlike mense, ons is geen spioene nie.
GEN 42:32 Ons is twaalf broers, seuns van ons vader; die een is daar nie meer nie, en die jongste is nou by ons vader in die land Kanašn.
GEN 42:33 Daarop het die man, die heer van die land, aan ons gesÍ: Hieraan sal ek weet dat julle eerlike mense is--laat een van julle broers by my bly; en neem vir die honger van julle huisgesinne en trek weg,
GEN 42:34 en bring julle jongste broer na my toe; dan sal ek weet dat julle geen spioene is nie. As julle eerlike mense is, sal ek julle broer aan julle teruggee, en julle mag in die land rondtrek.
GEN 42:35 En toe hulle hul sakke leegmaak, was elkeen se bondeltjie geld daar in sy sak! En toe hulle hul bondeltjies geld sien, hulle en hul vader, was hulle bevrees.
GEN 42:36 Daarop sÍ Jakob, hulle vader, vir hulle: Julle beroof my van kinders. Josef is weg! En SŪmeon is weg! En Benjamin wil julle wegneem! Alles is teen my!
GEN 42:37 Toe spreek Ruben sy vader aan en sÍ: U kan my twee seuns doodmaak as ek hom nie na u terugbring nie. Vertrou hom aan my toe, en ťk sal hom na u terugbring.
GEN 42:38 Maar hy sÍ: My seun sal nie saam met julle aftrek nie, want sy broer is dood, en hy het alleen oorgebly; en as 'n ongeluk hom oorkom op die pad wat julle sal gaan, dan sal julle my grys hare met kommer in die doderyk laat afdaal.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500