South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 44

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 44:1 Toe gee hy bevel aan die opsigter oor sy huis en sÍ: Maak die sakke van die manne vol met lewensmiddele soveel as hulle kan vervoer, en sit elkeen se geld bo in sy sak;
GEN 44:2 en my beker, die silwerbeker, moet jy bo in die jongste se sak sit saam met die geld vir sy koring. En hy het gehandel volgens die woord wat Josef gespreek het.
GEN 44:3 Toe dit die mŰre lig word, het hulle die manne laat trek, hulle met hul esels.
GEN 44:4 Hulle het uit die stad uitgetrek, hulle was nog nie ver nie toe Josef aan die opsigter oor sy huis sÍ: Maak jou klaar en jaag die manne agterna; en as jy hulle inhaal, vra hulle dan: Waarom het julle kwaad vir goed vergelde?
GEN 44:5 Is dit nie die ding waaruit my heer drink en waarmee hy altyd waarneem nie? Julle het verkeerd gehandel met wat julle gedoen het.
GEN 44:6 En hy het hulle ingehaal en hierdie woorde aan hulle meegedeel.
GEN 44:7 Toe sÍ hulle vir hom: Waarom spreek my heer sulke woorde? Dit is ver van u dienaars om so iets te doen.
GEN 44:8 Kyk, geld wat ons bo in ons sakke gevind het, het ons uit die land Kanašn aan u teruggebring hoe sou ons dan silwer of goud uit die huis van u heer kan steel?
GEN 44:9 Diť een van u dienaars by wie dit gevind word, moet sterwe; en ons sal ook my heer se slawe wees.
GEN 44:10 Toe sÍ hy: Nou goed, laat dit wees soos julle gesÍ het. Diť een by wie dit gevind word, is my slaaf. Maar jķlle sal vry wees.
GEN 44:11 Daarop het hulle gou elkeen sy sak op die grond neergesit en elkeen sy sak oopgemaak.
GEN 44:12 En hy het gesoek; hy het begin by die oudste en opgehou by die jongste; en die beker is in Benjamin se sak gevind.
GEN 44:13 Toe skeur hulle hul klere, en elkeen laai sy esel, en hulle gaan na die stad terug.
GEN 44:14 En Juda het saam met sy broers in die huis van Josef gekom, terwyl hy nog daar was, en hulle het voor hom neergeval op die grond.
GEN 44:15 Daarop sÍ Josef vir hulle: Wat is dit nou wat julle gedoen het? Weet julle nie dat 'n man soos ek dit ongetwyfeld moet waarneem nie?
GEN 44:16 En Juda antwoord: Wat kan ons aan my heer sÍ? Wat kan ons spreek? En waarmee kan ons ons regverdig? God het die ongeregtigheid van u dienaars uitgevind. Kyk, ons is my heer se slawe, ons sowel as hy by wie die beker gevind is.
GEN 44:17 Maar hy sÍ: Dit is ver van my om dit te doen; die man by wie die beker gevind is, diť sal my slaaf wees. Maar trek jķlle in vrede op na julle vader.
GEN 44:18 Toe kom Juda nader na hom en sÍ: Ag, my heer, mag u dienaar tog 'n woord spreek voor die ore van my heer, en laat u toorn nie teen u dienaar ontvlam nie, want u staan gelyk met Farao.
GEN 44:19 My heer het sy dienaars gevra en gesÍ: Het julle 'n vader of broer?
GEN 44:20 En ons het my heer geantwoord: Ons het 'n ou vader; en daar is 'n jong seun, 'n kind van die ouderdom, maar sy broer is dood; en hy het alleen oorgebly van sy moeder, en sy vader het hom lief.
GEN 44:21 Toe het u aan u dienaars gesÍ: Bring hom af na my toe, dat ek my oog op hom kan rig.
GEN 44:22 En ons het my heer geantwoord: Die seun kan sy vader nie verlaat nie, want sy vader sal sterwe as hy hom verlaat.
GEN 44:23 Daarop het u aan u dienaars gesÍ: As julle jongste broer nie saam met julle afkom nie, sal julle my aangesig nie weer sien nie.
GEN 44:24 En toe ons na u dienaar, my vader, opgetrek het en hom die woorde van my heer te kenne gegee het,
GEN 44:25 het ons vader gesÍ: Gaan koop weer vir ons 'n bietjie voedsel.
GEN 44:26 Maar ons het gesÍ: Ons kan nie aftrek nie. As ons jongste broer by ons is, sal ons aftrek; want ons mag die aangesig van die man nie sien as ons jongste broer nie by ons is nie.
GEN 44:27 En u dienaar, my vader, het aan ons gesÍ: Jķlle weet dat my vrou vir my twee gebaar het--
GEN 44:28 die een het van my af weggegaan, en ek het gesÍ: Voorwaar, hy is verskeur, verskeur! En ek het hom tot hiertoe nie gesien nie.
GEN 44:29 As julle nou hierdie een ook van my af wegneem en hom 'n ongeluk oorkom, dan sal julle my grys hare met droefenis in die doderyk laat afdaal.
GEN 44:30 As ek dan nou by u dienaar, my vader, kom en die seun nie by ons is nie--terwyl sy siel innig aan hom verkleef is--
GEN 44:31 sal hy sterwe as hy sien dat die seun daar nie is nie; en u dienaars sal die grys hare van u dienaar, ons vader, met kommer in die doderyk laat afdaal.
GEN 44:32 Want u dienaar het die seun deur borgskap van my vader verkry deurdat hy gesÍ het: As ek hom nie na u bring nie, sal ek lewenslank teenoor my vader skuldig staan.
GEN 44:33 Laat u dienaar dan nou tog in die plek van die seun my heer se slaaf bly, en laat die seun saam met sy broers optrek.
GEN 44:34 Want hoe kan ek na my vader optrek as die seun nie by my is nie? Mag ek maar net die ellende nie aansien wat my vader sal tref nie!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500