South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 48

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 48:1 NŠ hierdie dinge het hulle aan Josef meegedeel: Kyk, u vader is siek. Toe neem hy sy twee seuns, Manasse en Efraim, met hom saam.
GEN 48:2 En hulle het aan Jakob berig gebring en gesÍ: Kyk, u seun Josef kom na u toe. Daarop het Jakob sy krag versamel en op die bed gaan sit.
GEN 48:3 En Jakob het vir Josef gesÍ: God, die Almagtige, het aan my verskyn by Lus, in die land Kanašn, en my geseŽn
GEN 48:4 en vir my gesÍ: Kyk, Ek sal jou vrugbaar maak en jou vermeerder en jou tot 'n menigte van volke maak, en Ek sal aan jou nageslag nŠ jou hierdie land as ewige besitting gee.
GEN 48:5 Nou dan, jou twee seuns wat vir jou in Egipteland gebore is voordat ek in Egipte na jou gekom het, is myne. Efraim en Manasse sal myne wees net soos Ruben en SŪmeon.
GEN 48:6 Maar jou nakomelinge wat jy nŠ hulle verwek het, sal joue wees. Hulle sal na die naam van hulle broers genoem word in diť se erfdeel.
GEN 48:7 En toe ek van Paddan gekom het, het Ragel by my gesterwe in die land Kanašn, op die reis toe daar nog 'n kort ent pad was om by Efrat te kom; en ek het haar daar begrawe langs die pad na Efrat, dit is Betlehem.
GEN 48:8 Toe Israel die seuns van Josef sien, sÍ hy: Wie is dit?
GEN 48:9 En Josef antwoord sy vader: Dit is my seuns wat God my hier gegee het. En hy sÍ: Bring hulle tog by my, dat ek hulle kan seŽn.
GEN 48:10 Maar Israel se oŽ was swaar van ouderdom, hy kon nie sien nie. En toe hy hulle by hom bring, het hy hulle gesoen en hulle omhels.
GEN 48:11 En Israel sÍ vir Josef: Ek het geen gedagte gehad om jou aangesig te sien nie, en kyk, God het my ook jou nageslag laat sien.
GEN 48:12 Daarop laat Josef hulle van sy knieŽ af weggaan, en hy buig hom met sy aangesig na die aarde toe.
GEN 48:13 En Josef neem hulle twee Efraim met sy regterhand, links van Israel, en Manasse met sy linkerhand, regs van Israel en hy bring hulle by hom.
GEN 48:14 Toe steek Israel sy regterhand uit en lÍ dit op die hoof van Efraim, hoewel hy die jongste was, en sy linkerhand op die hoof van Manasse: hy het sy hande oorkruis gehou, want Manasse was die eersgeborene.
GEN 48:15 En hy het Josef geseŽn en gesÍ: Die God voor wie se aangesig my vaders Abraham en Isak gewandel het, die God wat my as Herder my lewe lank gelei het tot vandag toe,
GEN 48:16 die Engel wat my uit elke teŽspoed verlos het--mag Hy die seuns seŽn, en mag deur hulle my naam genoem word en die naam van my vaders Abraham en Isak, en mag hulle vermeerder in die land in menigte.
GEN 48:17 Toe Josef sien dat sy vader sy regterhand op die hoof van Efraim gelÍ het, was dit verkeerd in sy oŽ; en hy het die hand van sy vader gegryp om dit van die hoof van Efraim op die hoof van Manasse oor te bring.
GEN 48:18 En Josef sÍ aan sy vader: Nie so nie, my vader; want hierdie een is die eersgeborene: lÍ u regterhand op sy hoof.
GEN 48:19 Maar sy vader weier en sÍ: Ek weet, my seun, ek weet. Hy sal ook 'n volk word, en hy sal ook groot word; nogtans sal sy jongste broer groter wees as hy, en sy nageslag sal 'n menigte van nasies word.
GEN 48:20 So het hy hulle dan diť dag geseŽn en gesÍ: Met jou sal Israel 'n seŽn toewens, met die woorde: Mag God jou maak soos Efraim en soos Manasse! So het hy dan Efraim voor Manasse gestel.
GEN 48:21 Daarop sÍ Israel vir Josef: Kyk, ek gaan sterwe, maar God sal met julle wees, en Hy sal julle terug laat gaan na die land van julle vaders.
GEN 48:22 En ťk gee jou een stuk land bo jou broers, wat ek met my swaard en my boog van die Amoriete afgeneem het.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500