South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 5:1 Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, het Hy hom gemaak na die gelykenis van God.
GEN 5:2 Man en vrou het Hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is.
GEN 5:3 Toe Adam honderd en dertig jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem.
GEN 5:4 En die dae van Adam, ná die geboorte van Set, was agt honderd jaar. En hy het seuns en dogters gehad.
GEN 5:5 So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, nege honderd en dertig jaar, en hy het gesterwe.
GEN 5:6 Toe Set honderd en vyf jaar oud was, het hy die vader van Enos geword.
GEN 5:7 En Set het ná die geboorte van Enos nog agt honderd en sewe jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
GEN 5:8 So was dan al die dae van Set nege honderd en twaalf jaar, en hy het gesterwe.
GEN 5:9 Toe Enos negentig jaar oud was, het hy die vader van Kenan geword.
GEN 5:10 En Enos het ná die geboorte van Kenan nog agt honderd en vyftien jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
GEN 5:11 So was dan al die dae van Enos nege honderd en vyf jaar, en hy het gesterwe.
GEN 5:12 Toe Kenan sewentig jaar oud was, het hy die vader van Mahalálel geword.
GEN 5:13 En Kenan het ná die geboorte van Mahalálel nog agt honderd en veertig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
GEN 5:14 So was dan al die dae van Kenan nege honderd en tien jaar, en hy het gesterwe.
GEN 5:15 Toe Mahalálel vyf en sestig jaar oud was, het hy die vader van Jered geword.
GEN 5:16 En Mahalálel het ná die geboorte van Jered nog agt honderd en dertig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
GEN 5:17 So was dan al die dae van Mahalálel agt honderd vyf en negentig jaar, en hy het gesterwe.
GEN 5:18 Toe Jered honderd twee en sestig jaar oud was, het hy die vader van Henog geword.
GEN 5:19 En Jered het ná die geboorte van Henog nog agt honderd jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
GEN 5:20 So was dan al die dae van Jered nege honderd twee en sestig jaar, en hy het gesterwe.
GEN 5:21 Toe Henog vyf en sestig jaar oud was, het hy die vader van Metúsalag geword.
GEN 5:22 En Henog het ná die geboorte van Metúsalag nog drie honderd jaar met God gewandel. En hy het seuns en dogters gehad.
GEN 5:23 So was dan al die dae van Henog drie honderd vyf en sestig jaar.
GEN 5:24 En Henog het met God gewandel; en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem.
GEN 5:25 Toe Metúsalag honderd sewe en tagtig jaar oud was, het hy die vader van Lameg geword.
GEN 5:26 En Metúsalag het ná die geboorte van Lameg nog sewe honderd twee en tagtig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
GEN 5:27 So was dan al die dae van Metúsalag nege honderd nege en sestig jaar, en hy het gesterwe.
GEN 5:28 Toe Lameg honderd twee en tagtig jaar oud was, het hy 'n seun verwek
GEN 5:29 en hom Noag genoem, want hy het gesę: Dit is hy wat ons sal troos oor ons werk en oor die moeitevolle arbeid van ons hande wat voortkom uit die aarde wat die HERE vervloek het.
GEN 5:30 En Lameg het ná die geboorte van Noag nog vyf honderd vyf en negentig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
GEN 5:31 So was dan al die dae van Lameg sewe honderd sewe en sewentig jaar, en hy het gesterwe.
GEN 5:32 En Noag was vyf honderd jaar oud, en Noag het die vader geword van Sem, Gam en Jafet.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500