South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Haggai 1

[1] [2]

HAGGAI 1:1 In die tweede jaar van koning DarŪus, op die eerste dag van die sesde maand, het die woord van die HERE deur die diens van die profeet Haggai gekom tot SerubbŠbel, die seun van SeŠltiŽl, die goewerneur van Juda, en tot Josua, die seun van Jůsadak, die hoŽpriester, en gesÍ:
HAGGAI 1:2 So spreek die HERE van die leŽrskare: Hierdie volk sÍ: Nog het die tyd nie gekom, die tyd dat die huis van die HERE gebou moet word nie.
HAGGAI 1:3 So het die woord van die HERE dan gekom deur die diens van die profeet Haggai en gesÍ:
HAGGAI 1:4 Is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in puin lÍ?
HAGGAI 1:5 So sÍ die HERE van die leŽrskare dan nou: Gee ag op wat julle wedervaar het:
HAGGAI 1:6 julle het baie gesaai, maar min ingebring; julle het geŽet, maar nie tot versadiging nie; julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie; julle het jul geklee, maar nie warm geword nie; en wie hom vir loon verhuur, verhuur hom om dit in 'n stukkende beurs te steek.
HAGGAI 1:7 So sÍ die HERE van die leŽrskare: Gee ag op wat julle wedervaar het!
HAGGAI 1:8 Klim op die berg en bring hout aan en bou die huis; dan sal Ek 'n welgevalle daaraan hÍ en My verheerlik, sÍ die HERE.
HAGGAI 1:9 Julle het uitgesien na baie, en kyk, dit het min geword; en julle het dit in die huis gebring, maar Ek het dit weggeblaas. Waarom? spreek die HERE van die leŽrskare. Ter wille van my huis wat in puin lÍ, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop.
HAGGAI 1:10 Daarom het die hemel bo julle die dou ingehou en die aarde het sy opbrings teruggehou.
HAGGAI 1:11 En Ek het droogte oor die land geroep en oor die berge en oor die koring en oor die mos en oor die olie en oor alles wat die grond oplewer; en oor die mense en oor die diere en oor alle arbeid van die hande.
HAGGAI 1:12 Toe het SerubbŠbel, die seun van SeŠltiŽl, en Josua, die seun van Jůsadak, die hoŽpriester, en die hele oorblyfsel van die volk gehoor gegee aan die stem van die HERE hulle God en aan die woorde van Haggai, die profeet, volgens die opdrag waarmee die HERE hulle God hom gestuur het; en die volk was vervul met vrees voor die aangesig van die HERE.
HAGGAI 1:13 Daarop het Haggai, die boodskapper van die HERE, kragtens die boodskap van die HERE, met die volk gespreek en gesÍ: Ek is met julle, spreek die HERE.
HAGGAI 1:14 En die HERE het die gees van SerubbŠbel, die seun van SeŠltiŽl, die goewerneur van Juda, en die gees van Josua, die seun van Jůsadak, die hoŽpriester, en die gees van die hele oorblyfsel van die volk opgewek. En toe het hulle gekom en die werk begin aan die huis van die HERE van die leŽrskare, hulle God.
HAGGAI 1:15 Dit was op die vier en twintigste dag van die sesde maand, in die tweede jaar van koning DarŪus.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500