South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Haggai 2

[1] [2]

HAGGAI 2:1 Op die een en twintigste dag van die sewende maand het die woord van die HERE deur die diens van die profeet Haggai gekom en gesÍ:
HAGGAI 2:2 Spreek tog met SerubbŠbel, die seun van SeŠltiŽl, die goewerneur van Juda, en met Josua, die seun van Jůsadak, die hoŽpriester, en met die oorblyfsel van die volk en sÍ:
HAGGAI 2:3 Wie is onder julle nog oor wat hierdie huis in sy vroeŽre heerlikheid gesien het? En hoedanig sien julle dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle oŽ nie?
HAGGAI 2:4 Nou dan, skep moed, SerubbŠbel, spreek die HERE, en skep moed, Josua, hoŽpriester, seun van Jůsadak, en skep moed, julle almal, volk van die land, spreek die HERE, en werk! Want Ek is met julle, spreek die HERE van die leŽrskare,
HAGGAI 2:5 met betrekking tot die verbond wat Ek met julle gesluit het by julle uittog uit Egipteland, en my Gees sal in julle midde bestendig bly; wees nie bevrees nie!
HAGGAI 2:6 Want so sÍ die HERE van die leŽrskare: 'n Rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal Ek die hemel en die aarde en die see en die droŽ grond laat bewe.
HAGGAI 2:7 Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei; en Ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sÍ die HERE van die leŽrskare.
HAGGAI 2:8 Aan My behoort die silwer en aan My die goud, spreek die HERE van die leŽrskare.
HAGGAI 2:9 Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeŽre, sÍ die HERE van die leŽrskare; en op hierdie plek sal Ek vrede gee, spreek die HERE van die leŽrskare.
HAGGAI 2:10 Op die vier en twintigste van die negende maand in die tweede jaar van DarŪus, het die woord van die HERE gekom deur die diens van die profeet Haggai en gesÍ:
HAGGAI 2:11 So sÍ die HERE van die leŽrskare: Vra tog aan die priesters inligting uit die wet en sÍ:
HAGGAI 2:12 As iemand heilige vleis in die slip van sy kleed dra, en hy sou met sy slip aan brood raak of iets wat gekook is, of wyn of olie of watter spys ook al, sal dit heilig word? En die priesters het geantwoord en gesÍ: Nee.
HAGGAI 2:13 Daarop sÍ Haggai: As iemand wat deur 'n lyk verontreinig is, aan al hierdie dinge sou raak, sal dit onrein wees? En die priesters het geantwoord en gesÍ: Dit sal onrein wees.
HAGGAI 2:14 Toe antwoord Haggai en sÍ: Sů is in my oŽ hierdie volk en sů hierdie nasie, spreek die HERE, en sů is al die werk van hulle hande en wat hulle dŠŠr offer--onrein is dit.
HAGGAI 2:15 Merk dan nou tog op, van hierdie dag af terug! Voordat hulle steen op steen gelÍ het in die tempel van die HERE,
HAGGAI 2:16 in diť tyd het iemand gekom by 'n koringmied van twintig maat, en daar was maar tien; hy het gekom by die parskuip om vyftig emmers te skep, en daar was maar twintig.
HAGGAI 2:17 Ek het julle swaar getref met brandkoring en heuningdou en hael--al die werk van julle hande--nogtans het niemand van julle hom tot My gewend nie, spreek die HERE.
HAGGAI 2:18 Merk tog op, van hierdie dag af terug, van die vier en twintigste dag van die negende maand, naamlik van die dag af toe hulle die fondament van die tempel van die HERE gelÍ het; merk op:
HAGGAI 2:19 Is daar nog saad in die skuur? Ja, selfs die wingerdstok en die vyeboom en die granaatboom en die olyfboom het niks opgelewer nie. Van hierdie dag af sal Ek seŽn.
HAGGAI 2:20 Vir die tweede maal het die woord van die HERE tot Haggai gekom op die vier en twintigste van die maand en gesÍ:
HAGGAI 2:21 Spreek met SerubbŠbel, die goewerneur van Juda, en sÍ: Ek sal die hemel en die aarde laat bewe.
HAGGAI 2:22 En Ek sal die koningstrone omverwerp en die mag van die heidense koninkryke verdelg; en Ek sal die strydwaens en die wat daarop ry, omverwerp, en die perde en hulle ruiters sal val, die een deur die swaard van die ander.
HAGGAI 2:23 In diť dag, spreek die HERE van die leŽrskare, sal Ek jou neem, SerubbŠbel, seun van SeŠltiŽl, my kneg, spreek die HERE, en jou maak tot 'n seŽlring, want jou het Ek verkies, spreek die HERE van die leŽrskare.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500