South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

HebreŽrs 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

HEBREňRS 11:1 Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
HEBREňRS 11:2 Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang.
HEBREňRS 11:3 Deur die geloof verstaan ons dat die wÍreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie.
HEBREňRS 11:4 Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het; en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is.
HEBREňRS 11:5 Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het.
HEBREňRS 11:6 En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en 'n beloner is van die wat Hom soek.
HEBREňRS 11:7 Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wÍreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is.
HEBREňRS 11:8 Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang; en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom.
HEBREňRS 11:9 Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte.
HEBREňRS 11:10 Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is.
HEBREňRS 11:11 Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word; en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy Hom getrou geag het wat dit beloof het.
HEBREňRS 11:12 Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit 'n verstorwene, kinders soos sterre van die hemel in menigte en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is.
HEBREňRS 11:13 In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was.
HEBREňRS 11:14 Want die wat sulke dinge sÍ, verklaar dat hulle 'n vaderland soek.
HEBREňRS 11:15 En as hulle bly dink het aan diť vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer.
HEBREňRS 11:16 Maar nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse. Daarom skaam God Hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want Hy het vir hulle 'n stad berei.
HEBREňRS 11:17 Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer; ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy eniggeborene geoffer,
HEBREňRS 11:18 aan wie gesÍ is: In Isak sal jou nageslag genoem word--want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek;
HEBREňRS 11:19 daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang.
HEBREňRS 11:20 Deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseŽn met die oog op die toekoms.
HEBREňRS 11:21 Deur die geloof het Jakob op sy sterfbed altwee die seuns van Josef geseŽn; en hy het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf.
HEBREňRS 11:22 Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente.
HEBREňRS 11:23 Deur die geloof is Moses nŠ sy geboorte deur sy ouers drie maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seuntjie mooi was; en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie.
HEBREňRS 11:24 Deur die geloof het Moses, toe hy grootgeword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word,
HEBREňRS 11:25 omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hÍ,
HEBREňRS 11:26 en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning.
HEBREňRS 11:27 Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die Onsienlike sien.
HEBREňRS 11:28 Deur die geloof het hy die pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, sodat die verderwer hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie.
HEBREňRS 11:29 Deur die geloof het hulle die Rooi See deurgegaan soos oor droŽ grond, terwyl die Egiptenaars, toe hulle dit probeer, verdrink het.
HEBREňRS 11:30 Deur die geloof het die mure van Jťrigo geval nadat daar sewe dae lank omheen getrek was.
HEBREňRS 11:31 Deur die geloof het Ragab, die hoer, nie saam met die ongehoorsames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het.
HEBREňRS 11:32 En wat sal ek nog meer sÍ? Want die tyd sal my ontbreek as ek van GŪdeon, Barak en Simson en Jefta, Dawid en Samuel en die profete sou verhaal,
HEBREňRS 11:33 wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeus toegestop,
HEBREňRS 11:34 die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leŽrs van vreemdes op die vlug gedryf het.
HEBREňRS 11:35 Vroue het hulle dode deur opstanding teruggekry, en ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te kan verkry.
HEBREňRS 11:36 Ander weer het die proef van bespottinge en geselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis.
HEBREňRS 11:37 Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle; hulle het gebrek gely, hulle is verdruk, mishandel--
HEBREňRS 11:38 die wÍreld was hulle nie werd nie--hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spelonke en skeure in die grond.
HEBREňRS 11:39 En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie,
HEBREňRS 11:40 omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500