South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

HebreŽrs 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

HEBREňRS 2:1 Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie.
HEBREňRS 2:2 Want as die woord deur engele gespreek, onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het,
HEBREňRS 2:3 hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het,
HEBREňRS 2:4 terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedťlinge van die Heilige Gees volgens sy wil?
HEBREňRS 2:5 Want aan die engele het Hy die toekomstige wÍreld waarvan ons spreek, nie onderwerp nie;
HEBREňRS 2:6 maar iemand het Írens getuig en gesÍ: Wat is die mens, dat U aan hom dink, of die mensekind, dat U hom besoek?
HEBREňRS 2:7 U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak; met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel.
HEBREňRS 2:8 Alle dinge het U onder sy voete gestel. Want in die onderwerping van alle dinge aan hom het Hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie;
HEBREňRS 2:9 maar ons sien Hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweŽ die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat Hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak.
HEBREňRS 2:10 Want dit het Hom betaam, ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as Hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak.
HEBREňRS 2:11 Want Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit Een; om hierdie rede skaam Hy Hom nie om hulle broeders te noem nie,
HEBREňRS 2:12 wanneer Hy sÍ: Ek sal u Naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal Ek U prys;
HEBREňRS 2:13 en verder: Ek sal my vertroue op Hom stel; en verder: Hier is Ek en die kinders wat God My gegee het.
HEBREňRS 2:14 Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het--dit is die duiwel--
HEBREňRS 2:15 en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.
HEBREňRS 2:16 Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy Hom.
HEBREňRS 2:17 Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy 'n barmhartige en getroue hoŽpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.
HEBREňRS 2:18 Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy diť help wat versoek word.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500