South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

HebreŽrs 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

HEBREňRS 4:1 Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie.
HEBREňRS 4:2 Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle; maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie.
HEBREňRS 4:3 Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos Hy gesÍ het: Daarom het Ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie--alhoewel sy werke van die grondlegging van die wÍreld af volbring is.
HEBREňRS 4:4 Want Hy het Írens van die sewende dag so gespreek: En God het op die sewende dag van al sy werke gerus;
HEBREňRS 4:5 en nou hier weer: Hulle sal in my rus nie ingaan nie.
HEBREňRS 4:6 Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie,
HEBREňRS 4:7 bepaal Hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as Hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesÍ is: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie.
HEBREňRS 4:8 Want as Josua aan hulle rus gegee het, sou Hy nie van 'n ander dag daarnŠ spreek nie.
HEBREňRS 4:9 Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God;
HEBREňRS 4:10 want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne.
HEBREňRS 4:11 Laat ons ons dan beywer om in te gaan in diť rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie.
HEBREňRS 4:12 Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.
HEBREňRS 4:13 En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oŽ van Hom met wie ons te doen het.
HEBREňRS 4:14 Terwyl ons dan 'n groot HoŽpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou.
HEBREňRS 4:15 Want ons het nie 'n hoŽpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hÍ nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.
HEBREňRS 4:16 Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500