South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

HebreŽrs 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

HEBREňRS 7:1 Want hierdie Melgisťdek was koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoetgegaan het by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het, en hom geseŽn het;
HEBREňRS 7:2 aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het--hy was in die eerste plek, volgens uitleg, koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede;
HEBREňRS 7:3 sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die Seun van God, bly hy priester altyddeur.
HEBREňRS 7:4 Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham, die aartsvader, 'n tiende van die buit gegee het.
HEBREňRS 7:5 Nou het hulle wat uit die seuns van Levi die priesterskap ontvang, wel 'n gebod om, volgens die wet, van die volk tiendes te neem, dit is van hulle broers, ofskoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het;
HEBREňRS 7:6 maar hy wat nie uit hķlle sy geslagsregister aflei nie, het van Abraham tiendes geneem en die besitter van die beloftes geseŽn.
HEBREňRS 7:7 Nou word sonder enige teŽspraak die mindere deur die meerdere geseŽn.
HEBREňRS 7:8 En hier neem wel sterflike mense tiendes, maar dŠŠr een van wie getuig word dat hy lewe.
HEBREňRS 7:9 En, om so te sÍ, het ook Levi wat tiendes ontvang, deur Abraham tiendes gegee;
HEBREňRS 7:10 want hy was nog in die lendene van sy vader toe Melgisťdek hom tegemoetgegaan het.
HEBREňRS 7:11 As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was--want met die oog daarop het die volk die wet ontvang--waarom was dit nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melgisťdek en dat hy dit nie volgens die orde van Ašron genoem word nie?
HEBREňRS 7:12 Want met verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet;
HEBREňRS 7:13 omdat Hy met die oog op wie hierdie dinge gesÍ word, aan 'n ander stam behoort het waaruit niemand die altaar bedien het nie.
HEBREňRS 7:14 Want dit is volkome duidelik dat onse Here uit Juda voortgespruit het, en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesÍ van die priesterskap nie.
HEBREňRS 7:15 En nog baie duideliker is dit as daar 'n ander priester opstaan na die ewebeeld van Melgisťdek,
HEBREňRS 7:16 een wat dit geword het nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe.
HEBREňRS 7:17 Want Hy getuig: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisťdek.
HEBREňRS 7:18 Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod weens die swakheid en nutteloosheid daarvan,
HEBREňRS 7:19 omdat die wet niks volkome gemaak het nie; maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop waardeur ons tot God nader.
HEBREňRS 7:20 En vir sover dit nie sonder eedswering was nie--want hķlle het sonder eedswering priesters geword,
HEBREňRS 7:21 maar Hy met eedswering deur die Een wat aan Hom gesÍ het: Die Here het gesweer en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisťdek--
HEBREňRS 7:22 in sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword.
HEBREňRS 7:23 En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly;
HEBREňRS 7:24 maar Hy, omdat Hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie.
HEBREňRS 7:25 Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree.
HEBREňRS 7:26 Want so 'n hoŽpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoŽr as die hemele geword het;
HEBREňRS 7:27 wat nie elke dag nodig het, soos die hoŽpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir diť van die volk nie. Want dit het Hy net een maal gedoen toe Hy Homself geoffer het.
HEBREňRS 7:28 Want die wet stel as hoŽpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering wat nŠ die wet gekom het, stel die Seun aan, wat vir ewig volmaak is.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500