South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Hosea 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

HOSEA 1:1 Die woord van die HERE wat gekom het tot Hosa, die seun van Beri, in die dae van Ussa, Jotam, Agas, Jehiska, konings van Juda, en in die dae van Jerbeam, die seun van Joas, koning van Israel.
HOSEA 1:2 Die begin van wat die HERE met Hosa gespreek het; die HERE het aan Hosa ges: Gaan heen, neem vir jou 'n hoervrou en hoerkinders; want die land het grootliks owerspel bedrywe deur van die HERE afvallig te word.
HOSEA 1:3 Toe het hy gegaan en Gomer, die dogter van Diblaim, geneem; en sy het swanger geword en vir hom 'n seun gebaar.
HOSEA 1:4 En die HERE het vir hom ges: Noem hom Jsrel, want nog 'n klein tydjie, dan sal Ek die bloedskuld van Jsrel aan die huis van Jehu besoek en 'n einde maak aan die koninkryk van die huis van Israel.
HOSEA 1:5 Ja, in di dag sal Ek die boog van Israel verbreek in die laagte van Jsrel.
HOSEA 1:6 Toe het sy weer swanger geword en 'n dogter gebaar; en Hy het vir hom ges: Noem haar Lo-Rugma, want Ek sal My verder nie meer oor die huis van Israel ontferm deur hulle vergifnis te skenk nie.
HOSEA 1:7 Maar oor die huis van Juda sal Ek My ontferm en hulle verlos deur die HERE hulle God, en Ek sal hulle nie deur boog of swaard of oorlog, deur perde of ruiters verlos nie.
HOSEA 1:8 Nadat sy Lo-Rugma gespeen het, het sy weer swanger geword en 'n seun gebaar.
HOSEA 1:9 En Hy het ges: Noem hom Lo-Ammi, want julle is nie my volk nie, en Ek sal nie julle s'n wees nie.
HOSEA 1:10 Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie; en in plaas dat aan hulle ges word: Julle is nie my volk nie--sal aan hulle ges word: Julle is kinders van die lewende God.
HOSEA 1:11 Dan sal die kinders van Juda en die kinders van Israel almal saam vergader en vir hulle een hoof aanstel en uit die land optrek; want groot is die dag van Jsrel!
HOSEA 1:12 S aan julle broers: Ammi, en aan julle susters: Rugma.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500