South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Hosea 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

HOSEA 7:1 Terwyl Ek Israel genees, word die ongeregtigheid van Efraim openbaar en die booshede van Samara; want hulle pleeg bedrog en die dief breek in en 'n rowerbende plunder op die straat.
HOSEA 7:2 En hulle s nie in hulle hart dat Ek aan al hulle boosheid dink nie; nou omsingel hulle dade hulle, dit l oop voor my aangesig.
HOSEA 7:3 Met hulle boosheid verbly hulle die koning en met hulle leuens die vorste.
HOSEA 7:4 Hulle is almal owerspelers; hulle is soos 'n oond wat bly brand, ook al het die bakker opgehou met stook, vandat die deeg geknee word totdat dit deursuur is.
HOSEA 7:5 Op die dag van ons koning is die vorste siek van verhitting deur wyn; hy steek sy hand uit na die spotters.
HOSEA 7:6 Ja, hulle het hul hart gemaak soos 'n oond in hul arglistigheid; die ganse nag deur slaap hulle bakker, in die mre vroeg brand dit soos 'n vuurvlam.
HOSEA 7:7 Hulle almal gloei soos 'n oond en verteer hul regeerders, al hulle konings val; daar is niemand onder hulle wat My aanroep nie.
HOSEA 7:8 Efraim--hy vermeng hom met die volke; Efraim is 'n roosterkoek wat nie omgekeer is nie.
HOSEA 7:9 Vreemdes verteer sy krag, en hy bemerk dit nie; ook is grysheid oor hom uitgesprei, en hy weet dit nie.
HOSEA 7:10 Ja, die trotsheid van Israel getuig openlik teen hom; en tog bekeer hulle hul nie tot die HERE hulle God nie, en ondanks dit alles soek hulle Hom nie.
HOSEA 7:11 So het Efraim dan geword soos 'n onnosele duif sonder verstand; hulle roep na Egipte, hulle gaan na Assur.
HOSEA 7:12 Wanneer hulle gaan, sal Ek my net oor hulle uitsprei; soos die vols van die hemel trek Ek hulle neer; Ek tugtig hulle soos in hulle samekoms aangekondig is.
HOSEA 7:13 Wee hulle, omdat hulle van My weggevlieg het! Verwoesting oor hulle, omdat hulle teen My oortree het! k tog wou hulle verlos, maar hlle het leuens teen My gespreek.
HOSEA 7:14 Ook roep hulle nie van harte na My nie, maar jammer op hulle bedde; ter wille van koring en mos kerwe hulle hulself stukkend; hulle is opstandig teen My.
HOSEA 7:15 Alhoewel Ek hulle arms geoefen, versterk het, het hulle kwaad teen My beraam.
HOSEA 7:16 Hulle keer terug, maar nie na bo nie; hulle is soos 'n bedrieglike boog; hulle vorste sal val deur die swaard weens die skeldwoorde van hulle tong. Dit is hulle bespotting in Egipteland.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500