South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jakobus 3

[1] [2] [3] [4] [5]

JAKOBUS 3:1 Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan.
JAKOBUS 3:2 Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou.
JAKOBUS 3:3 Kyk, ons sit stange in die perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele liggaam daarmee.
JAKOBUS 3:4 Kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur hewige winde voortgedryf word, word gestuur deur 'n baie klein roer net waarheen die stuurman wil.
JAKOBUS 3:5 Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge--kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand.
JAKOBUS 3:6 Die tong is ook 'n vuur, die wreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in; dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek.
JAKOBUS 3:7 Want elke soort natuur van wilde diere en vols en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur.
JAKOBUS 3:8 Maar die tong kan geen mens tem nie; dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif.
JAKOBUS 3:9 Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is.
JAKOBUS 3:10 Uit dieselfde mond kom sen en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie.
JAKOBUS 3:11 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie?
JAKOBUS 3:12 'n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring, of 'n wingerdstok vye nie? So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie.
JAKOBUS 3:13 Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon.
JAKOBUS 3:14 Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie.
JAKOBUS 3:15 Dt is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels;
JAKOBUS 3:16 want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemene dade.
JAKOBUS 3:17 Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins.
JAKOBUS 3:18 En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500