South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jeremia 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

JER 13:1 So het die HERE vir my gesÍ: Gaan koop vir jou 'n linnegord en bind dit om jou heupe; maar laat dit nie in die water kom nie.
JER 13:2 En ek het die gord gekoop volgens die woord van die HERE en dit om my heupe gebind.
JER 13:3 Toe het die woord van die HERE vir die tweede keer tot my gekom en gesÍ:
JER 13:4 Neem die gord wat jy gekoop het, wat om jou heupe is, en maak klaar, gaan na die Eufraat en steek dit daar weg in 'n klipskeur.
JER 13:5 Daarop het ek gegaan en dit weggesteek by die Eufraat, soos die HERE my beveel het.
JER 13:6 En nŠ verloop van baie dae het die HERE vir my gesÍ: Maak klaar, gaan na die Eufraat en haal die gord daarvandaan wat Ek jou beveel het om daar weg te steek.
JER 13:7 Daarop het ek na die Eufraat gegaan en gegrawe en die gord geneem van die plek af waar ek dit weggesteek het; en kyk, die gord het bederf, dit was waardeloos.
JER 13:8 Toe het die woord van die HERE tot my gekom en gesÍ:
JER 13:9 So spreek die HERE: So sal Ek laat bederwe die hoogmoed van Juda en diť van Jerusalem, wat so groot is.
JER 13:10 Hierdie goddelose volk wat weier om na my woorde te luister, wat wandel in die verharding van hulle hart en agter ander gode aan loop om hulle te dien en hul daarvoor neer te buig--hulle moet word soos hierdie gord wat waardeloos is.
JER 13:11 Want soos die gord kleef aan die heupe van 'n man, so het Ek die hele huis van Israel en die hele huis van Juda aan My laat klewe, spreek die HERE, om vir My te wees 'n volk en 'n roem en 'n lof en 'n sieraad; maar hulle het nie geluister nie.
JER 13:12 SÍ verder aan hulle hierdie woord: So spreek die HERE, die God van Israel: Elke kan word vol wyn gemaak. Dan sal hulle vir jou sÍ: Weet ons dit dan nie dat elke kan vol wyn gemaak word nie?
JER 13:13 Maar jy moet vir hulle sÍ: So spreek die HERE: Kyk, Ek vul met dronkenskap al die inwoners van hierdie land, selfs die konings wat op die troon van Dawid sit, en die priesters en die profete en al die inwoners van Jerusalem.
JER 13:14 En Ek sal hulle verbrysel, die een teen die ander, die vaders en die kinders almal saam, spreek die HERE. Ek sal nie spaar of verskoon of My ontferm nie, dat Ek hulle nie sou verdelg nie.
JER 13:15 Luister en merk op; verhef julle nie, want die HERE het gespreek!
JER 13:16 Gee eer aan die HERE julle God voordat Hy dit donker laat word en voordat julle voete stamp teen die berge in die skemering; terwyl julle wag op lig, maar Hy dit doodskaduwee maak, in donkerheid verander.
JER 13:17 Maar as julle daar nie na luister nie, sal my siel in skuilplekke ween vanweŽ die hoogmoed; en my oog sal bitterlik huil en afloop in trane, omdat die kudde van die HERE as gevangenes weggevoer is.
JER 13:18 SÍ aan die koning en aan die gebiedster: Gaan baie laag sit, want julle hoofsieraad, julle sierlike kroon, het geval.
JER 13:19 Die stede van die Suidland is toegesluit, en niemand maak oop nie; Juda is in ballingskap weggevoer gans en al, weggevoer volkome!
JER 13:20 Hef jou oŽ op, en aanskou die wat uit die noorde kom. Waar is die kudde wat aan jou gegee is, jou pragtige trop kleinvee?
JER 13:21 Wat sal jy sÍ wanneer Hy as hoof oor jou aanstel diegene wat jy self geleer het om jou vertroude vriende te wees? Sal weŽ jou nie aangryp soos van 'n barende vrou nie?
JER 13:22 As jy dan in jou hart sÍ: Waarom het hierdie dinge my oorgekom? Weens die grootheid van jou ongeregtigheid is jou slippe opgetel, het jou hakskene gely onder geweld.
JER 13:23 Kan 'n Kusiet sy vel verander of 'n luiperd sy vlekke? Dan sal julle ook in staat wees om goed te doen, julle wat gewend is om kwaad te doen.
JER 13:24 Daarom sal Ek hulle verstrooi soos 'n stoppel wat verbyvlieg voor die wind van die woestyn.
JER 13:25 Dit is jou lot, die deel wat Ek jou toegemeet het, spreek die HERE, omdat jy My vergeet en op leuens vertrou het.
JER 13:26 So het Ek dan ook jou slippe opgetel oor jou aangesig, sodat jou skande gesien word.
JER 13:27 Jou owerspel en jou gerunnik, jou skandelike hoerery--op die heuwels in die veld het Ek jou verfoeisels gesien. Wee jou, Jerusalem! Hoe lank sal dit nog duur voordat jy rein word?

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500