South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jeremia 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

JER 19:1 So sÍ die HERE: Gaan koop vir jou 'n pottebakkerskruik, saam met oudstes uit die volk en oudstes uit die priesters.
JER 19:2 En gaan uit na die dal van die seun van Hinnom wat voor die ingang van die Potskerwepoort lÍ, en roep daar uit die woorde wat Ek met jou sal spreek.
JER 19:3 En jy moet sÍ: Hoor die woord van die HERE, o konings van Juda en inwoners van Jerusalem! So sÍ die HERE van die leŽrskare, die God van Israel: Kyk, Ek bring onheil oor hierdie plek waarvan elkeen wat dit hoor, se ore sal tuit;
JER 19:4 omdat hulle My verlaat het en hierdie plek onherkenbaar gemaak het en vir ander gode, wat hulle nie geken het nie, daarin rook laat opgaan het--hulle en hulle vaders en die konings van Juda; en hulle het hierdie plek gevul met die bloed van onskuldiges.
JER 19:5 En hulle het die hoogtes van Bašl gebou om hulle seuns met vuur te verbrand as brandoffers aan Bašl--iets wat Ek nie beveel of uitgespreek het nie, of wat in my hart nie opgekom het nie.
JER 19:6 Daarom, kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat hierdie plek nie meer sal genoem word Tofet en die dal van die seun van Hinnom nie, maar Moorddal.
JER 19:7 En Ek sal die plan van Juda en Jerusalem in hierdie plek uitskud, en Ek sal hulle voor hul vyande deur die swaard laat val en deur die hand van die wat hulle lewe soek; en Ek sal hulle lyke gee as voedsel vir die voŽls van die hemel en die wilde diere van die aarde.
JER 19:8 En Ek sal hierdie stad maak 'n voorwerp van verbasing en bespotting; elkeen wat daar verbytrek, sal hom verbaas en spot met al sy plae.
JER 19:9 En Ek sal hulle die vlees van hul seuns en die vlees van hul dogters laat eet, en hulle sal elkeen die vlees van sy naaste eet, in die beleŽring en in die benoudheid waarmee hulle vyande en die wat hulle lewe soek, hulle benoud sal maak.
JER 19:10 Dan moet jy die kruik breek voor die oŽ van die manne wat saam met jou gegaan het,
JER 19:11 en vir hulle sÍ: So spreek die HERE van die leŽrskare: Net so sal Ek hierdie volk en hierdie stad verbreek, soos 'n mens 'n erdepot breek, wat nie meer heelgemaak kan word nie; en hulle sal in Tofet begrawe, omdat daar geen plek sal wees om te begrawe nie.
JER 19:12 So sal Ek met hierdie plek maak, spreek die HERE, en met sy inwoners, en hierdie stad maak soos Tofet.
JER 19:13 En die huise van Jerusalem en die huise van die konings van Juda sal word soos die plek Tofet, onrein; naamlik al die huise op die dakke waarvan hulle rook laat opgaan het vir die hele leŽr van die hemel en drankoffers uitgegiet het vir ander gode.
JER 19:14 Toe het Jeremia uit Tofet gekom, waarheen die HERE hom gestuur het om te profeteer, en hy het gaan staan in die voorhof van die huis van die HERE en aan die hele volk gesÍ:
JER 19:15 So spreek die HERE van die leŽrskare, die God van Israel: Kyk, Ek bring oor hierdie stad en al sy stede al die onheil wat Ek daaroor gespreek het, omdat hulle hul nek verhard het om na my woorde nie te luister nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500