South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jeremia 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

JER 3:1 Hy sÍ: As 'n man sy vrou verstoot, en sy gaan van hom af weg en word 'n ander man s'n, kan hy dan nog na haar teruggaan? Sal daardie land nie skandelik ontheilig word nie? En jy het met baie minnaars gehoereer en wil na My terugkom, spreek die HERE!
JER 3:2 Slaan jou oŽ op na die kaal heuwels en kyk! Waar is jy nie onteer nie? Aan die paaie het jy vir hulle klaar gesit soos 'n Arabier in die woestyn, en jy het die land ontheilig deur jou hoererye en deur jou boosheid.
JER 3:3 En die reŽnbuie is ingehou, en daar was geen laat reŽns nie. Maar jy het 'n hoerevoorhoof gehad, jy het geweier om jou te skaam.
JER 3:4 Het jy My nie nou eers aangeroep nie: My Vader, die vertroude Vriend van my jeug is U!
JER 3:5 Sal Hy vir ewig die toorn behou, of dit vir altyd bewaar? Kyk, dit het jy gesÍ, maar jy het slegte dinge gedoen tot die uiterste toe.
JER 3:6 En die HERE het vir my gesÍ in die dae van koning JosŪa: Het jy gesien wat die afkerige, Israel, gedoen het? Sy het op elke hoŽ berg en tot onder elke groen boom gegaan en daar gehoereer.
JER 3:7 En Ek het gesÍ, nadat sy dit alles gedoen het: Keer na My terug! Maar sy het nie teruggekeer nie. En dit het die ontroue, haar suster Juda, gesien.
JER 3:8 En Ek het gesien toe Ek uit oorsaak van die owerspel van die afkerige, Israel, haar verstoot en haar haar skeibrief gegee het, dat die ontroue, haar suster Juda, nie bevrees was nie, maar gegaan en ook self gehoereer het.
JER 3:9 En vanweŽ haar ligsinnige hoerery het sy die land ontheilig, ja, sy het owerspel bedrywe met klip en hout.
JER 3:10 Maar ook ondanks dit alles het die ontroue, haar suster Juda, haar nie met haar hele hart tot My bekeer nie, maar valslik, spreek die HERE.
JER 3:11 Toe het die HERE vir my gesÍ: Die afkerige, Israel, het haar siel geregverdig meer as die ontroue, Juda.
JER 3:12 Gaan en roep hierdie woorde na die noorde toe uit en sÍ: Keer terug, o afkerige, Israel, spreek die HERE. Ek sal julle nie donker aankyk nie, want Ek is goedertieren, spreek die HERE; Ek sal die toorn nie vir ewig behou nie.
JER 3:13 Alleenlik, ken jou ongeregtigheid, dat jy teen die HERE jou God oortree het en jou weŽ gerig het na die vreemdes, onder elke groen boom; maar na my stem het julle nie geluister nie, spreek die HERE.
JER 3:14 Keer terug, o afkerige kinders, spreek die HERE, want Ek is heer oor julle; en Ek sal julle neem, een uit 'n stad en twee uit 'n geslag en sal julle in Sion bring.
JER 3:15 En Ek sal aan julle gee herders na my hart, wat julle sal oppas met kennis en verstand.
JER 3:16 En as julle vermenigvuldig en vrugbaar word in die land in diť dae, spreek die HERE, dan sal hulle nie meer sÍ: Die verbondsark van die HERE nie. Ook sal dit in die hart nie opkom nie, en hulle sal daaraan nie dink en dit nie soek nie, en dit sal nie weer gemaak word nie.
JER 3:17 In diť tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die HERE; en al die nasies sal daarheen saamkom vanweŽ die Naam van die HERE in Jerusalem; en hulle sal nie meer wandel na die verharding van hul bose hart nie.
JER 3:18 In diť dae sal die huis van Juda gaan na die huis van Israel, en hulle sal saam uit die Noordland kom in die land wat Ek aan julle vaders as erfenis gegee het.
JER 3:19 …k het wel gedink: o Hoe gaan Ek jou met seuns gelykstel en aan jou gee 'n kosbare land, 'n allersierlikste erfenis van die nasies! Ook het Ek gedink: Jy sal My noem: My Vader! en jy sal van My nie afvallig word nie.
JER 3:20 Maar soos 'n vrou troueloos skei van haar minnaar, so het julle troueloos teen My gehandel, o huis van Israel, spreek die HERE.
JER 3:21 'n Stem is gehoor op die kaal heuwels, smekende geween van die kinders van Israel, omdat hulle hul weg verdraai het, die HERE hulle God vergeet het.
JER 3:22 Keer terug, o afkerige kinders; Ek sal julle afkerighede genees. Hier is ons, ons kom na U toe, want U is die HERE onse God.
JER 3:23 Waarlik, tevergeefs verwag hulle dit van die heuwels en van die rumoer op die berge; waarlik, in die HERE onse God is Israel se heil.
JER 3:24 Maar die Skandegod het die goed van ons vaders opgeŽet van ons jeug af, hulle kleinvee en hulle beeste, hulle seuns en hulle dogters.
JER 3:25 Ons wil neerlÍ in ons skande, en ons smaad moet ons oordek; want ons het teen die HERE onse God gesondig, ons en ons vaders van ons jeug af tot vandag toe, en ons het nie geluister na die stem van die HERE onse God nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500