South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jeremia 38

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

JER 38:1 Toe SefŠtja, die seun van Mattan, en GedŠlja, die seun van Pashur, en Jugal, die seun van Selťmja, en Pashur, die seun van MalkŪa, die woorde hoor waarmee Jeremia die hele volk bly toespreek het, naamlik:
JER 38:2 So spreek die HERE: Wie in hierdie stad bly, sal sterwe deur die swaard, die hongersnood of die pes, maar wie na die ChaldeŽrs uitgaan, sal lewe, en sy siel sal vir hom 'n buit wees, en hy sal lewe.
JER 38:3 So spreek die HERE: Hierdie stad sal sekerlik oorgegee word in die mag van die leŽr van die koning van Babel, en hy sal dit inneem.
JER 38:4 Toe het die vorste aan die koning gesÍ: Laat hierdie man tog gedood word, want so maak hy die hande van die krygsmanne slap wat in hierdie stad nog oor is en die hande van die hele volk deur sulke woorde tot hulle te spreek; want diť man soek nie die vrede van hierdie volk nie, maar die onheil.
JER 38:5 En koning SedekŪa het gesÍ: Kyk, hy is in julle mag, want die koning kan niks teen julle doen nie.
JER 38:6 Toe neem hulle Jeremia en gooi hom in die put van MalkŪa, die seun van die koning, wat in die voorhof van bewaking was; en hulle het Jeremia met toue laat afsak. En in die put was geen water nie, maar modder; en Jeremia het in die modder gesak.
JER 38:7 En toe Ebed-Meleg, die Kusiet, 'n hofdienaar wat in die paleis van die koning was, hoor dat hulle Jeremia in die put gegooi het--die koning het toe in die Benjaminspoort gesit--
JER 38:8 het Ebed-Meleg uit die paleis van die koning gegaan en met die koning gespreek en gesÍ:
JER 38:9 My heer die koning, hierdie manne het verkeerd gehandel in alles wat hulle die profeet Jeremia aangedoen het, wat hulle in die put gegooi het; hy sal tog sterwe van honger op die plek waar hy is; want daar is geen brood meer in die stad nie.
JER 38:10 Toe gee die koning aan Ebed-Meleg, die Kusiet, bevel en sÍ: Neem hiervandaan dertig manne met jou saam en trek die profeet Jeremia uit die put op voordat hy sterwe.
JER 38:11 Daarop het Ebed-Meleg die manne met hom saamgeneem en ingegaan in die paleis van die koning onder die voorraadkamer en daarvandaan verslyte en geskeurde lappe geneem wat hy na Jeremia in die put met toue laat afsak het.
JER 38:12 En Ebed-Meleg, die Kusiet, het vir Jeremia gesÍ: Sit tog die verslyte en geskeurde lappe onder jou armholtes onder die toue; en Jeremia het so gedoen.
JER 38:13 En hulle het Jeremia aan die toue opgetrek en hom uit die put uitgehaal. En Jeremia het in die voorhof van bewaking gebly.
JER 38:14 Toe stuur koning SedekŪa en hy laat die profeet Jeremia na hom bring in die derde ingang wat by die huis van die HERE was; en die koning het vir Jeremia gesÍ: Ek wil jou iets vra; steek vir my niks weg nie.
JER 38:15 Maar Jeremia het SedekŪa geantwoord: As ek u dit te kenne gee, sal u my nie sekerlik doodmaak nie? En as ek u raad gee, sal u na my nie luister nie.
JER 38:16 Toe sweer koning SedekŪa vir Jeremia in die geheim en sÍ: So waar as die HERE leef wat aan ons hierdie lewe verleen het--ek sal jou nie doodmaak en jou nie oorgee in die hand van hierdie manne wat jou lewe soek nie!
JER 38:17 Daarop sÍ Jeremia vir SedekŪa: So spreek die HERE, die God van die leŽrskare, die God van Israel: As u vrywillig uitgaan na die vorste van die koning van Babel, sal u siel lewe en sal hierdie stad nie met vuur verbrand word nie; en u sal lewe, u en u huis.
JER 38:18 Maar as u nie uitgaan na die vorste van die koning van Babel nie, sal hierdie stad in die hand van die ChaldeŽrs oorgegee word, en hulle sal dit met vuur verbrand; en u self sal uit hulle hand nie vryraak nie.
JER 38:19 Toe sÍ koning SedekŪa vir Jeremia: Ek is bevrees dat hulle my in die hand van die Jode wat na die ChaldeŽrs oorgeloop het, sal oorgee en dat diť met my die spot sal drywe.
JER 38:20 Maar Jeremia antwoord: Hulle sal u nie oorgee nie. Luister tog na die stem van die HERE in wat ek aan u sÍ; dan sal dit goed met u gaan en u siel sal lewe.
JER 38:21 Maar as u weier om uit te gaan--dit is die woord wat die HERE my laat sien het:
JER 38:22 Kyk, al die vroue wat in die paleis van die koning van Juda oorgebly het, is uitgelei na die vorste van die koning van Babel, terwyl hulle gesÍ het: Die manne met wie u vriendskap gehou het, het u verlei en u oorweldig; toe u voete in die modder ingesak het, het hulle agteruitgewyk.
JER 38:23 Hulle sal dan al u vroue en u kinders na die ChaldeŽrs uitlei; ook sal u self uit hulle hand nie vryraak nie; maar u sal deur die hand van die koning van Babel gevang word, en hierdie stad sal met vuur verbrand word.
JER 38:24 Toe sÍ SedekŪa vir Jeremia: Laat niemand van hierdie woorde weet nie, dat jy nie sterwe nie.
JER 38:25 En as die vorste hoor dat ek met jou gespreek het en by jou kom en aan jou sÍ: Vertel ons tog wat jy met die koning gespreek het; steek dit nie vir ons weg nie, en ons sal jou nie doodmaak nie; en wat het die koning met jou gespreek? --
JER 38:26 dan moet jy hulle antwoord: Ek het my smeking eerbiedig voor die koning gebring, dat hy my nie moet laat terugbring in die huis van Jůnatan, om daar te sterwe nie.
JER 38:27 Toe het al die vorste by Jeremia gekom en hom uitgevra; en hy het aan hulle mededeling gedoen volgens al hierdie woorde wat die koning hom beveel het. Toe het hulle hom met rus gelaat; want die saak het nie bekend geword nie.
JER 38:28 En Jeremia het in die voorhof van bewaking gebly tot op die dag dat Jerusalem ingeneem is. En toe Jerusalem ingeneem is--

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500