South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jesaja 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

JES 13:1 Godspraak oor Babel wat Jesaja, die seun van Amos, gesien het.
JES 13:2 Hef op 'n banier op 'n kaal berg; roep hulle hardop toe, wink met die hand, dat hulle kan intrek deur die poorte van die edeles.
JES 13:3 Ek self het my geheiligdes ontbied; ook het Ek my helde tot my toorn geroep, my manne wat jubel in trotsheid.
JES 13:4 Hoor, 'n gedruis op die berge soos van baie mense! Hoor, 'n rumoer van die koninkryke, van versamelde nasies! Die HERE van die leŽrskare hou wapenskouing oor 'n oorlogsleŽr.
JES 13:5 Hulle kom uit 'n ver land, van die einde van die hemel af, die HERE en die werktuie van sy grimmigheid, om die hele aarde te verwoes.
JES 13:6 Huil julle, want die dag van die HERE is naby; hy kom as 'n verwoesting van die Almagtige.
JES 13:7 Daarom word al die hande slap, en elke mensehart versmelt;
JES 13:8 en hulle is verskrik, kry krampe en weŽ; hulle krimp inmekaar soos een wat baar; die een kyk die ander verbaas aan; hulle gesigte is vlammende gesigte.
JES 13:9 Kyk, die dag van die HERE kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde 'n woesteny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg.
JES 13:10 Want die sterre van die hemel en sy OrŪons sal hulle lig nie laat skyn nie; die son is duister by sy opgang, en die maan laat sy lig nie skyn nie.
JES 13:11 En Ek sal aan die wÍreld sy boosheid besoek, en aan die goddelose hulle ongeregtigheid; en Ek sal die trots van die vermeteles laat ophou en die hoogmoed van tiranne verneder.
JES 13:12 En Ek sal sterwelinge skaarser maak as fyn goud, en mense as goud van Ofir.
JES 13:13 Daarom sal Ek die hemel laat sidder, en die aarde sal wyk uit sy plek met gebeef, vanweŽ die grimmigheid van die HERE van die leŽrskare en vanweŽ die dag van sy toorngloed.
JES 13:14 En soos 'n gemsbok wat gejaag word, en soos kleinvee wat niemand bymekaar maak nie, sal hulle elkeen draai na sy volk toe en elkeen vlug na sy land toe.
JES 13:15 Elkeen wat gevind word, word deurboor; en elkeen wat gegryp word, val deur die swaard.
JES 13:16 En hulle kinders word voor hul oŽ verpletter, hul huise geplunder en hul vroue onteer.
JES 13:17 Kyk, Ek verwek die Meders teen hulle, wat silwer nie ag nie en in goud geen behae het nie.
JES 13:18 Maar hulle boŽ sal die seuns neerwerp, en hulle sal hul nie ontferm oor die vrug van die moederskoot nie; hulle oog sal die kinders nie verskoon nie.
JES 13:19 So sal dan Babel, die sieraad van die koninkryke, die trotse pronkstuk van die ChaldeŽrs, wees soos toe God Sodom en Gomorra omgekeer het.
JES 13:20 Mense sal daar in ewigheid nie woon nie, en dit sal van geslag tot geslag nie bewoon word nie; en die Arabier sal daar geen tent opslaan nie, en geen herders sal hulle vee daar laat lÍ en rus nie.
JES 13:21 Maar daar sal boskatte lÍ, en hulle huise sal vol uile wees; en volstruise sal daar hou, en veldduiwels daar rondspring.
JES 13:22 En wildehonde sal huil in sy kastele en jakkalse in die vreugdepaleise; en naby is sy tyd om te kom, en sy dae sal nie verskuif word nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500