South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jesaja 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

JES 19:1 Godspraak oor Egipte. Kyk, die HERE ry op 'n vinnige wolk en kom na Egipte toe; en die afgode van Egipte wankel voor sy aangesig, en die hart van Egipte smelt in sy binneste.
JES 19:2 En Ek sal Egipte teen Egipte ophits, sodat hulle sal veg, elkeen teen sy broer en elkeen teen sy naaste, stad teen stad, koninkryk teen koninkryk.
JES 19:3 En die gees van Egipte sal radeloos word in sy binneste, en sy planne sal Ek verwar; dan raadpleeg hulle die afgode en die besweerders en die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsÍ.
JES 19:4 En Ek sal Egipte oorgee in die hand van 'n harde meester, en 'n strenge koning sal oor hulle heers, spreek die Here HERE van die leŽrskare.
JES 19:5 En die waters sal uit die groot waterplas verdwyn, en die rivier sal uitdroog en droog lÍ.
JES 19:6 En die strome sal stink; die strome van Egipte sal swak word en uitdroog; riet en biesies sal verwelk.
JES 19:7 Die weivelde by die Nyl, by die mond van die Nyl, en elke saailand van die Nyl sal verdor, verwaai en nie meer wees nie.
JES 19:8 En die vissers sal klaag, en almal wat hoeke in die Nyl uitgooi, rou bedrywe; en die wat visnette uitsprei oor die waters, sal verkwyn.
JES 19:9 En die bewerkers van uitgekamde vlas staan beskaamd, en die wewers van wit stowwe.
JES 19:10 En sy steunpilare word verbrysel; almal wat vir loon werk, sielsbedroef.
JES 19:11 Die vorste van Soan is net dwase, die raad van Farao se slimste raadgewers het domheid geword. Hoe kan julle vir Farao sÍ: Ek is 'n seun van die wyse manne, 'n seun van die konings uit die voortyd?
JES 19:12 Waar is hulle dan, jou wyse manne? Laat hulle jou tog te kenne gee, dat 'n mens kan weet wat die HERE van die leŽrskare oor Egipte besluit het.
JES 19:13 Die vorste van Soan het dwase geword, die vorste van Nof is bedroŽ; Egipte is op 'n dwaalweg gebring deur hulle wat die hoeksteen van die stamme is.
JES 19:14 Die HERE het daarin 'n gees van bedwelming gegiet, en Egipte is op 'n dwaalweg gebring in al sy werk, soos 'n dronkaard tuimel in sy uitbraaksel.
JES 19:15 So is daar dan vir Egipte geen werk wat gedoen word deur kop of stert, palmtak of biesie nie.
JES 19:16 In diť dag sal die Egiptenaars wees soos die vroue: hulle sal bewe en vrees vir die handgeswaai van die HERE van die leŽrskare wat Hy teen hulle swaai.
JES 19:17 En die land Juda sal vir die Egiptenaars 'n skrik wees: as iemand daarvan melding maak by hulle, bewe hulle vanweŽ die besluit van die HERE van die leŽrskare wat Hy teen hulle geneem het.
JES 19:18 In diť dag sal daar vyf stede in Egipteland wees wat die taal van Kanašn spreek en by die HERE van die leŽrskare sweer; een sal genoem word: Stad van verwoesting.
JES 19:19 In diť dag sal daar 'n altaar wees vir die HERE binne-in Egipteland en 'n gedenksteen vir die HERE by die grens.
JES 19:20 En dit sal wees 'n teken en 'n getuie vir die HERE van die leŽrskare in Egipteland; as hulle die HERE aanroep vanweŽ die verdrukkers, sal Hy aan hulle 'n redder stuur en 'n stryder wat hulle sal verlos.
JES 19:21 En die HERE sal Hom aan die Egiptenaars bekend maak, en die Egiptenaars sal die HERE ken in diť dag; en hulle sal Hom dien met slagoffers en spysoffers en geloftes doen aan die HERE en dit betaal.
JES 19:22 En die HERE sal die Egiptenaars slaan, slaan en genees; en hulle sal hul tot die HERE bekeer, en Hy sal hulle verhoor en hulle genees.
JES 19:23 In diť dag sal daar 'n grootpad wees van Egipte na AssiriŽ, en AssiriŽrs sal in Egipte kom en Egiptenaars in AssiriŽ; en Egipte sal saam met AssiriŽ die HERE dien.
JES 19:24 In diť dag sal Israel die derde wees naas Egipte en AssiriŽ, 'n seŽn in die midde van die aarde,
JES 19:25 omdat die HERE van die leŽrskare hom geseŽn het, met die woorde: GeseŽnd is my volk Egipte en my maaksel AssiriŽ en my erfdeel Israel!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500