South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jesaja 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

JES 2:1 Die woord wat Jesaja, die seun van Amos, gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem.
JES 2:2 En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom.
JES 2:3 En baie volke sal heengaan en sÍ: Kom laat ons optrek na die berg van die HERE, na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy weŽ kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem.
JES 2:4 En Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie.
JES 2:5 Kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die HERE!
JES 2:6 Want U het u volk verwerp, die huis van Jakob, omdat hulle vol is van wat die Ooste aanbied, en van goŽlaars soos die Filistyne, en met die kinders van vreemdes dryf hulle handel.
JES 2:7 En hulle land is vol silwer en goud, en daar is geen end aan hulle skatte nie; en hulle land is vol perde, en daar is geen end aan hulle strydwaens nie.
JES 2:8 Ook is hulle land vol afgode; voor die werk van hul hande buig hulle hul neer, voor wat hulle vingers gemaak het.
JES 2:9 So moet dan die mens neergebuig en die man verneder word; en U moet hulle dit nie vergewe nie.
JES 2:10 Gaan in die rots en steek jou weg in die grond vanweŽ die skrik van die HERE en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil.
JES 2:11 Die hoŽ oŽ van die mense sal verneder word, en die hoogheid van die manne neergebuig word; en die HERE alleen sal in diť dag verhewe wees.
JES 2:12 Want 'n dag is daar vir die HERE van die leŽrskare oor al wat trots en hoog is, en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word;
JES 2:13 en oor al die hoŽ en verhewe seders van die LŪbanon en oor al die eikebome van Basan;
JES 2:14 en oor al die hoŽ berge en oor al die verhewe heuwels;
JES 2:15 en oor al die hoŽ torings en oor al die versterkte mure;
JES 2:16 en oor al die skepe van Tarsis en oor al die kosbare pronkstukke.
JES 2:17 Dan sal die hoogheid van die mense neergebuig en die trotsheid van die manne verneder word; en die HERE alleen sal in diť dag verhewe wees.
JES 2:18 En die afgode sal geheel en al verdwyn.
JES 2:19 En hulle sal gaan in die spelonke van die rotse en in die gate van die grond vanweŽ die skrik van die HERE en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as Hy Hom gereed maak om die aarde te verskrik.
JES 2:20 In diť dag sal die mens sy silwerafgode en sy goue afgode wat hy vir hom gemaak het om voor neer te buig, weggooi vir die molle en die vlermuise;
JES 2:21 om te gaan in die skeure van die rotse en in die klowe van die kranse vanweŽ die skrik van die HERE en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as Hy Hom gereed maak om die aarde te verskrik.
JES 2:22 Laat staan tog die mens wie se asem in sy neus is; want hoe min is hy werd!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500