South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jesaja 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

JES 22:1 Godspraak oor die dal van die gesig. Wat is dit dan met jou dat jy, jou hele bevolking, op die dakke geklim het,
JES 22:2 rumoerige, woelige stad, uitgelate vesting? Die wat in jou verslaan is, is nie deur die swaard verslaan en het nie in die oorlog gesterwe nie.
JES 22:3 Al jou owerstes het almal saam gevlug, sonder boog is hulle gebind; almal wat in jou gegryp is, is almal saam gebind; hulle het ver weggevlug.
JES 22:4 Daarom sÍ ek: Kyk weg van my af, dat ek bitterlik kan ween; dring nie aan om my te troos oor die verwoesting van die dogter van my volk nie;
JES 22:5 want dit is 'n dag van rumoer en vertrapping en verwarring deur die Here, die HERE van die leŽrskare, in die dal van die gesig--omgooi van mure en geskreeu na die gebergte toe!
JES 22:6 En Elam het die pylkoker geneem, met waens, manskappe, ruiters; en Kir het die skild ontbloot.
JES 22:7 Dan word jou beste dale met strydwaens gevul, en die ruiters staan gereed in die rigting van die poort;
JES 22:8 en die beskutting van Juda word weggeneem. En in diť dag kyk jy na die wapens in die Huis van die Bos,
JES 22:9 en julle sien die skeure van die stad van Dawid, dat hulle baie is, en julle vang die waters van die Onderste Dam op.
JES 22:10 En julle tel die huise van Jerusalem, en die huise breek julle af om die muur te versterk.
JES 22:11 En julle maak 'n dam tussen die twee mure vir die water van die Ou Dam; maar julle kyk nie na Hom wat dit gedoen het nie, en Hom wat dit lankal beskik het, sien julle nie.
JES 22:12 En in diť dag roep die Here, die HERE van die leŽrskare, tot geween en tot rouklag en tot kaalskering en tot omgording van die roukleed;
JES 22:13 maar kyk, daar is vreugde en vrolikheid, beeste word doodgemaak en skape geslag, vleis geŽet en wyn gedrink, met die woorde: Laat ons eet en drink, want mŰre sterf ons.
JES 22:14 Maar die HERE van die leŽrskare het Hom in my ore geopenbaar en gesÍ: Waarlik, hierdie ongeregtigheid word vir julle nie versoen totdat julle sterwe nie! sÍ die Here, die HERE van die leŽrskare.
JES 22:15 So sÍ die Here, die HERE van die leŽrskare: Kom, gaan in by daardie bestuurder, by Sebna, wat oor die paleis aangestel is, en sÍ:
JES 22:16 Wat het jy hier, en wie het jy hier, dat jy vir jou hier 'n graf uitgekap het soos een wat in die hoogte sy graf uitkap, wat in die rots vir hom 'n woning uithol?
JES 22:17 Kyk, die HERE sal jou wegslinger, soos 'n man iets wegslinger, en jou vas inmekaar rol,
JES 22:18 jou vas inmekaar draai soos 'n tol garing, jou soos 'n bal wegslinger na 'n land wat alkante toe wyd is; daar sal jy sterwe, en daar sal jou pronkwaens wees, o skandvlek van die huis van jou heer!
JES 22:19 En Ek sal jou wegstoot uit jou pos, en uit jou plek sal Hy jou wegruk.
JES 22:20 En in diť dag sal Ek my kneg …ljakim, die seun van HilkŪa, roep;
JES 22:21 en Ek sal hom jou gewaad aantrek en hom gord met jou gordel, en jou mag sal Ek in sy hand lÍ, en hy sal vir die inwoners van Jerusalem en vir die huis van Juda 'n vader wees.
JES 22:22 En Ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lÍ; en hy sal oopmaak, en niemand sal sluit nie; en hy sal sluit, en niemand sal oopmaak nie.
JES 22:23 En Ek sal hom inslaan soos 'n pen in 'n vaste plek, en hy sal 'n eretroon wees vir die huis van sy vader.
JES 22:24 En hulle sal aan hom ophang die hele swaarte van die huis van sy vader, die spruite en die wilde lote, al die klein huisraad, van komme af tot allerhande kruike toe.
JES 22:25 In diť dag, spreek die HERE van die leŽrskare, sal die pen padgee wat in 'n vaste plek ingeslaan is: dit word afgebreek en val, en die drag goed wat daaraan hang, raak tot niet, want die HERE het dit gespreek.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500