South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jesaja 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

JES 26:1 In diť dag sal hierdie lied gesing word in die land Juda: 'n Sterk stad het ons; God stel heil tot mure en skanse.
JES 26:2 Maak oop die poorte, dat die regverdige nasie kan ingaan wat die trou bewaar!
JES 26:3 U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U.
JES 26:4 Vertrou op die HERE vir ewig, want in die Here HERE is 'n ewige rots.
JES 26:5 Want Hy het die bewoners van die hoogte neergewerp, die steil vesting; Hy het dit afgegooi, afgegooi tot by die grond, dit laat kom tot in die stof.
JES 26:6 Die voet vertrap dit, die voete van die ellendige, die voetstappe van die armes.
JES 26:7 Die pad van die regverdige is gelyk; U maak die spoor van die regverdige gelyk.
JES 26:8 Ook in die weg van u oordele het ons U verwag, o HERE! Tot u Naam en tot u gedenknaam gaan die begeerte van ons siel uit.
JES 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wÍreld geregtigheid.
JES 26:10 Word aan die goddelose genade bewys, dan leer hy geen geregtigheid nie; wat onreg is, doen hy in 'n land van reg, en hy sien die hoogheid van die HERE nie.
JES 26:11 HERE, is u hand opgehef, hulle sien dit nie; maar hulle sal dit sien en beskaamd staan; die ywer vir die volk, ook die vuur teen u teŽstanders sal hulle verteer.
JES 26:12 HERE, U sal vir ons vrede beskik, want U het ook al ons werk vir ons volbring.
JES 26:13 HERE, onse God, ander here buiten U het oor ons geheers, maar deur U alleen prys ons ķ Naam.
JES 26:14 Dooie mense herlewe nie, skimme staan nie op nie; daarom het U hulle besoek en verdelg en alle gedagtenis aan hulle laat vergaan.
JES 26:15 U het, o HERE, die nasie vermeerder; U het die nasie vermeerder, Uself verheerlik; U het al die grense van die land uitgebrei.
JES 26:16 HERE, in benoudheid het hulle U gesoek; hulle het stille gebede uitgegiet toe u tugtiging hulle getref het.
JES 26:17 Soos 'n bevrugte vrou wat naby die tyd kom dat sy moet baar, inmekaar krimp, skreeu in haar weŽ, so was ons vanweŽ u aangesig, o HERE!
JES 26:18 Ons was swanger, het weŽ gehad--dit was asof ons wind gebaar het; ons het die land geen redding aangebring nie, en daar is geen wÍreldbewoners gebore nie.
JES 26:19 U dode sal herlewe, my lyke sal opstaan. Waak op en jubel, julle wat in die stof woon! Want u dou is 'n dou van die lig, en die aarde sal aan skimme die lewenslig skenk.
JES 26:20 Kom, my volk, gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir 'n klein oomblik, totdat die grimmigheid verbygaan.
JES 26:21 Want kyk, die HERE sal uit sy plek uitgaan om die ongeregtigheid van die bewoners van die aarde oor hulle te besoek; en die aarde sal die bloed openbaar maak wat deur hom gedrink is, en die wat op hom gedood is, nie langer toedek nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500