South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jesaja 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

JES 28:1 Wee die trotse kroon van die dronkaards van Efraim, en wee die blom wat verwelk, sy pronksieraad, wat daar is op die top van die vrugbare dal van hulle wat deur die wyn verslaan is.
JES 28:2 Kyk, die Here het een wat sterk en magtig is, soos 'n haelstorm, 'n storm vol verwoesting, soos 'n stortbui van geweldige, oorlopende waters wat teen die grond gooi met krag.
JES 28:3 Met voete sal vertrap word die trotse kroon van die dronkaards van Efraim;
JES 28:4 en die blom wat verwelk, sy pronksieraad, wat daar is op die top van die vrugbare dal, sal wees soos 'n voorvy voor die vrugte-oes: iemand sien dit skaars of, terwyl dit nog in sy hand is, sluk hy dit weg.
JES 28:5 In diť dag sal die HERE van die leŽrskare wees tot 'n sierlike kroon en 'n pragtige krans vir die oorblyfsel van sy volk,
JES 28:6 en tot 'n gees van strafgerig vir hom wat sit oor die gereg, en tot 'n sterkte vir hulle wat die geveg terugdring na die poort toe.
JES 28:7 En ook die manne hier wankel deur die wyn en waggel deur sterk drank; priester en profeet wankel deur sterk drank, hulle is verward van die wyn, hulle waggel van sterk drank, hulle wankel as hulle gesigte sien, hulle waggel by die regspraak.
JES 28:8 Want al die tafels is vol walglike uitbraaksel, sodat daar geen plek is nie.
JES 28:9 Vir wie wil hy dan kennis leer, en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is?
JES 28:10 Want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reŽl op reŽl, reŽl op reŽl, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie.
JES 28:11 Ja, Hy sal deur lippe wat hakkel, en deur 'n vreemde tong met hierdie volk spreek,
JES 28:12 Hy wat aan hulle gesÍ het: Dit is die rus, gee rus aan die vermoeides, en dit is die verkwikking. Maar hulle wou nie luister nie.
JES 28:13 Daarom sal die woord van die HERE vir hulle wees gebod op gebod, gebod op gebod, reŽl op reŽl, reŽl op reŽl, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, sodat hulle kan heengaan en agteruit struikel en verbreek en verstrik en gevang word.
JES 28:14 Daarom, hoor die woord van die HERE, julle spotters, heersers oor hierdie volk wat in Jerusalem is!
JES 28:15 Omdat julle sÍ: Ons het 'n verbond met die dood gesluit, en met die doderyk het ons 'n verdrag aangegaan; as die golwende gťsel deurtrek, sal hy na ons nie kom nie; want ons het die leuen ons skuilplek gemaak en ons in bedrog weggesteek--
JES 28:16 daarom, so sÍ die Here HERE: Kyk, Ek lÍ in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen wat vas gegrondves is; hy wat glo, sal nie haastig wees nie.
JES 28:17 En Ek sal die reg tot 'n riglyn maak, en die geregtigheid tot 'n skietlood; en die hael sal die leuendak wegruk en die water die skuilplek wegspoel.
JES 28:18 En julle verbond met die dood sal uitgewis word, en julle verdrag met die doderyk nie standhou nie; as die golwende gťsel deurtrek, sal julle deur hom vertrap word.
JES 28:19 So dikwels as hy deurtrek, sal hy julle gryp; want mŰre vir mŰre sal hy deurtrek, by dag en by nag. En dit sal net verskrikking wees om so 'n openbaring te verneem.
JES 28:20 Want die bed sal te kort wees dat iemand hom daarop kan uitrek, en die kombers te smal dat iemand hom daarin kan toedraai.
JES 28:21 Want die HERE sal Hom gereed maak soos by die berg Pťrasim; Hy sal aanstorm soos in die dal by GŪbeon om sy werk te doen--vreemd is sy werk! En om sy daad te verrig--ongehoord is sy daad!
JES 28:22 Gedra julle dan nou nie soos spotters, dat julle bande nie vaster word nie; want ek het van die Here HERE van die leŽrskare gehoor 'n verdelging wat vas besluit is, oor die hele aarde.
JES 28:23 Luister, en hoor na my stem; let op, en hoor my woord!
JES 28:24 Ploeg die ploeŽr die hele dag om te saai? Skeur hy sy akker oop, en eg hy die hele dag?
JES 28:25 Is dit nie sů nie: As hy dit bo-op gelykgemaak het, gooi hy swart komyn uit en strooi komyn en saai koring in rye en gars in vakke en spelt langs die kant.
JES 28:26 En sy God het hom onderrig hoe om dit te doen, Hy leer hom.
JES 28:27 Want swart komyn word nie met die slee gedors nie, en die wawiel word nie oor komyn gerol nie; maar swart komyn word uitgeslaan met 'n stok en komyn met 'n hout.
JES 28:28 Word broodkoring fyngestamp? Nee, nie altyddeur dors hulle dit nie; en al dryf hulle die wawiel en die perde daaroor--hulle stamp dit nie fyn nie.
JES 28:29 Ook dit kom van die HERE van die leŽrskare: Hy is wonderbaar van raad, groot van beleid.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500