South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jesaja 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

JES 29:1 Wee AriŽl, AriŽl, stad waar Dawid laer opgeslaan het! Voeg jaar by jaar; laat die feeste hulle kringloop volbring--
JES 29:2 dan sal Ek AriŽl benoud maak, en daar sal geklaag en geklag wees, en dit sal vir My soos AriŽl wees.
JES 29:3 En Ek sal in 'n kring teen jou laer opslaan en jou met wagposte beleŽr en skanse teen jou oprig.
JES 29:4 Dan sal jy diep uit die grond spreek, en op dowwe toon sal jou woord uit die stof voortkom; en jou stem sal uit die grond opkom soos diť van die gees van 'n afgestorwene, en uit die stof sal jou woord piep.
JES 29:5 Maar die menigte van jou vyande sal word soos dun stof, en die menigte van die tiranne soos kaf wat wegwaai; en dit sal heeltemal onverwags gebeur.
JES 29:6 VanweŽ die HERE van die leŽrskare sal jy in genade besoek word, met donder en aardbewing en groot gedruis, wind en storm en die vlam van 'n verterende vuur.
JES 29:7 En soos 'n droom, 'n naggesig, sal die menigte van al die nasies wees wat oorlog toe trek teen AriŽl, ja, almal wat teen hom oorlog toe trek en teen sy bergvesting en hom benoud maak.
JES 29:8 En soos 'n hongerige droom dat hy eet, maar hy word wakker en--sy siel is leeg; en soos 'n dorstige droom dat hy drink, maar hy word wakker en--hy is moeg en sy siel versmag: sů sal die menigte van al die nasies wees wat oorlog toe trek teen die berg Sion.
JES 29:9 Vertoef, en verwonder julle! Wees blind en verblind! Hulle is dronk, maar nie van wyn nie; hulle waggel, maar nie van sterk drank nie.
JES 29:10 Want die HERE het oor julle uitgegiet 'n gees van diepe slaap, en Hy het julle oŽ--die profete--toegesluit en julle hoofde--die sieners--toegebind.
JES 29:11 So het dan die gesig van al hierdie dinge vir julle geword soos die woorde van 'n verseŽlde boek wat hulle gee aan iemand wat kan lees, met die woorde: Lees dit tog! Maar hy sÍ: Ek kan nie, want dit is verseŽl.
JES 29:12 Of hulle gee die boek aan iemand wat nie kan lees nie, met die woorde: Lees dit tog! Maar hy sÍ: Ek kan nie lees nie.
JES 29:13 En die Here het gesÍ: Omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en My eer met hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van My hou, sodat hulle vrees vir My 'n aangeleerde mensegebod is,
JES 29:14 daarom sal Ek voortgaan om wonderlik te handel met hierdie volk, wonderlik en wonderbaar; en die wysheid van hulle wyse manne sal vergaan, en die verstand van hulle verstandige mense sal wegskuil.
JES 29:15 Wee hulle wat planne diep verberg vir die HERE, wie se werk in duisternis plaasvind; en hulle sÍ: Wie sien ons en wie ken ons?
JES 29:16 o Julle verkeerdheid! Of moet die pottebakker beskou word as klei, dat die maaksel van sy maker kan sÍ: Hy het my nie gemaak nie, en die vormsel van sy vormer kan sÍ: Hy het geen verstand nie?
JES 29:17 Sal dit nie nog 'n baie kort rukkie duur dat die LŪbanon in 'n vrugteboord verander word, en die vrugteboord vir 'n bos gereken word nie?
JES 29:18 En in diť dag sal die dowes Skrifwoorde hoor, en uit donkerheid en duisternis sal die oŽ van die blindes sien.
JES 29:19 En die ootmoediges sal vreugde op vreugde smaak in die HERE, en die behoeftiges onder die mense sal juig in die Heilige van Israel.
JES 29:20 Want gedaan is dit met die tiran, en klaar is dit met die spotter, en uitgeroei is almal wat op ongeregtigheid bedag is--
JES 29:21 hulle wat 'n mens as sondaar brandmerk ter wille van 'n woord, en strikke span vir hom wat vir die reg opkom in die poort, en die regverdige met nietige voorwendsels wegstoot.
JES 29:22 Daarom, so sÍ die HERE tot die huis van Jakob, Hy wat Abraham verlos het: Jakob sal nou nie meer beskaamd staan nie, en nou sal sy aangesig nie meer bleek word nie;
JES 29:23 want as hy, as sy kinders die werk van my hande in sy midde sien, sal hulle my Naam heilig; ja, hulle sal die Heilige van Jakob heilig en vir die God van Israel met ontsag vervul wees;
JES 29:24 en hulle wat dwalende van gees is, sal insig verkry, en die murmureerders sal lering aanneem.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500