South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jesaja 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

JES 35:1 Die woestyn en die dor land sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos 'n narsing;
JES 35:2 dit sal lustig bloei en juig, ja, met gejuig en gejubel; die heerlikheid van die Lbanon is aan hom gegee, die sieraad van Karmel en Saron; hulle dr sal sien die heerlikheid van die HERE, die sieraad van onse God.
JES 35:3 Versterk die slap hande en maak die struikelende knie vas.
JES 35:4 S aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk, wees nie bevrees nie! Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding; Hy self sal kom en julle verlos.
JES 35:5 Dan sal die o van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word.
JES 35:6 Dan sal die lamme spring soos 'n takbok, en die tong van die stomme sal jubel; want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis.
JES 35:7 En die gloeiende grond sal 'n waterplas word, en die dorsland fonteine van water; in die plek van die jakkalse waar hulle gel en rus het, is gras met riete en biesies.
JES 35:8 En dr sal 'n grootpad wees en 'n weg wat die heilige weg genoem sal word; geen onreine sal daarop voorttrek nie, maar vir hlle sal dit wees; wie die weg bewandel--selfs die dwase sal nie dwaal nie.
JES 35:9 Dr sal geen leeu wees nie, en geen verskeurende dier sal daarop kom of daar aangetref word nie; maar die verlostes sal daarop wandel;
JES 35:10 en die losgekooptes van die HERE sal teruggaan en na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees; vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesug vlug weg.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500