South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jesaja 38

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

JES 38:1 In diť dae het HiskŪa dodelik siek geword; en die profeet Jesaja, die seun van Amos, het by hom gekom en vir hom gesÍ: So spreek die HERE: Gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie.
JES 38:2 Toe draai HiskŪa sy gesig na die muur, en hy het tot die HERE gebid
JES 38:3 en gesÍ: Ag, HERE, dink tog daaraan dat ek voor u aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in u oŽ. En HiskŪa het bitterlik geween.
JES 38:4 Toe het die woord van die HERE tot Jesaja gekom en gesÍ:
JES 38:5 Gaan sÍ vir HiskŪa: So spreek die HERE, die God van jou vader Dawid: Ek het jou gebed gehoor, jou trane gesien; kyk, Ek sal vyftien jaar by jou dae byvoeg,
JES 38:6 en Ek sal jou uit die hand van die koning van AssiriŽ red en ook hierdie stad; en Ek sal hierdie stad beskut.
JES 38:7 En dit sal vir jou die teken wees van die kant van die HERE, dat die HERE hierdie woord wat Hy gespreek het, sal volbring:
JES 38:8 Kyk, Ek sal die skaduwee op die grade wat dit gedaal het deur die son op die grade van Agas se sonnewyser, laat teruggaan, tien grade agteruit. En die son het tien grade teruggegaan op die grade wat dit gedaal het.
JES 38:9 Geskrif van HiskŪa, die koning van Juda, toe hy siek was en van sy siekte gesond geword het.
JES 38:10 Ek het gesÍ: In die bloei van my dae moet ek heengaan in die poorte van die doderyk; ek word beroof van my orige jare.
JES 38:11 Ek het gesÍ: Ek sal die HERE nie sien nie, die HERE, in die land van die lewendes; ek sal die mense nie meer aanskou onder die inwoners van die wÍreld nie.
JES 38:12 My woning is opgebreek en van my af weggevoer soos 'n herderstent; ek het my lewe opgerol soos 'n wewer sy weefsel; Hy sny my van die wewersbalk af; van dag tot nag gee U my prys.
JES 38:13 Bring ek myself tot bedaring tot die mŰre--soos 'n leeu sů verbreek Hy al my beendere; van dag tot nag gee U my prys.
JES 38:14 Soos 'n swaweltjie of kraanvoŽl, so het ek gepiep; ek het gekir soos 'n duif; my oŽ het dof gekyk na bo: HERE, ek is benoud, wees U my Borg!
JES 38:15 Wat sal ek spreek, aangesien Hy my dit beloof het en Hy self dit gedoen het? Ek sal soetjies voortgaan al my jare vanweŽ die bitterheid van my siel.
JES 38:16 Here, by hierdie dinge leef 'n mens, en geheel en al is daarin die lewe van my gees: laat my dan gesond word en laat my lewe!
JES 38:17 Kyk, tot heil het die bitter, ja, bitter lyde my geword; maar U, U het my siel liefgehad en getrek uit die kuil van vernietiging. Want U het al my sondes agter u rug gewerp.
JES 38:18 Want die doderyk sal U nie loof nie, die dood U nie prys nie; die wat in die kuil neerdaal, sal op u trou nie hoop nie.
JES 38:19 Die lewende, die lewende, diť sal U loof, soos ek vandag; die vader maak aan die kinders u trou bekend.
JES 38:20 Die HERE staan gereed om my te verlos; daarom sal ons op my snaarinstrumente speel al die dae van ons lewe, by die huis van die HERE.
JES 38:21 En Jesaja het gesÍ: Laat hulle 'n vyekoek neem en dit op die sweer sit, dat hy gesond kan word.
JES 38:22 En HiskŪa het gesÍ: Wat is die teken dat ek na die huis van die HERE sal opgaan?

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500