South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jesaja 40

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

JES 40:1 Troos, troos my volk, sÍ julle God.
JES 40:2 Spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die HERE dubbel ontvang het vir al haar sondes.
JES 40:3 'n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van die HERE; maak gelyk in die wildernis 'n grootpad vir onse God!
JES 40:4 Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word; en die bult moet 'n gelykte en die rotsagtige plekke 'n laagte word.
JES 40:5 En die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien: want die mond van die HERE het dit gespreek.
JES 40:6 'n Stem sÍ: Roep! En hy vra: Wat moet ek roep? Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld.
JES 40:7 Die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die HERE daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras!
JES 40:8 Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in ewigheid.
JES 40:9 o Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoŽ berg! o Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag; hef dit op, wees nie bevrees nie! SÍ aan die stede van Juda: Hier is julle God!
JES 40:10 Kyk, die Here HERE sal kom as 'n Sterke, en sy arm sal heers; kyk, sy loon is by Hom, en sy beloning is voor sy aangesig.
JES 40:11 Hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder; Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra; die lammerooie sal Hy saggies lei.
JES 40:12 Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet, en van die hemele met 'n span die maat geneem, en in 'n drieling die stof van die aarde opgevang, en die berge geweeg met 'n weegtoestel en die heuwels met 'n weegskaal?
JES 40:13 Wie het die Gees van die HERE bestier en as sy raadsman Hom onderrig?
JES 40:14 Met wie het Hy raad gehou, dat diť Hom verstand sou gee en Hom sou leer aangaande die pad van die reg, en Hom kennis sou leer en Hom bekend maak die weg van volledige insig?
JES 40:15 Kyk, die nasies is soos 'n druppel aan die emmer, en soos 'n stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, Hy hef die eilande op soos 'n stoffie!
JES 40:16 En die LŪbanon is nie genoeg as brandhout en sy wild nie genoeg as brandoffer nie.
JES 40:17 Al die nasies is voor Hom soos niks: as niks en nietigheid word hulle by Hom gereken.
JES 40:18 By wie wil julle God dan vergelyk? Of watter gelykenis naas Hom stel?
JES 40:19 Die ambagsman giet 'n beeld, en die goudsmid trek dit oor met goud en smelt silwerkettings.
JES 40:20 Wie te arm is vir so 'n offergawe, kies 'n stuk hout wat nie vergaan nie; hy soek vir hom 'n kunsvaardige ambagsman om 'n beeld op te rig wat nie wankel nie.
JES 40:21 Weet julle nie? Hoor julle nie? Is dit julle nie van die begin af bekend gemaak nie? Het julle nie op die fondamente van die aarde gelet nie?
JES 40:22 Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos sprinkane; Hy span die hemele uit soos 'n dun doek en sprei dit uit soos 'n tent om in te woon.
JES 40:23 Hy maak die vorste tot niet, die heersers van die aarde verander Hy in nietigheid;
JES 40:24 skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars wortel hulle stam in die grond, of Hy blaas op hulle, sodat hulle verdor, en die storm voer hulle weg soos 'n stoppel.
JES 40:25 By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sÍ die Heilige.
JES 40:26 Slaan julle oŽ op in die hoogte en kyk! Wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leŽrskare uittrek volgens getal, Hy roep hulle almal by die naam, vanweŽ die grootheid van kragte en omdat Hy sterk van vermoŽ is; daar word nie een gemis nie.
JES 40:27 Waarom sÍ jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel: My weg is vir die HERE verborge, en my reg gaan by my God verby?
JES 40:28 Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie.
JES 40:29 Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie.
JES 40:30 Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs;
JES 40:31 maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500