South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jesaja 47

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

JES 47:1 Kom af en sit in die stof, jonkvrou, dogter van Babel! Sit op die grond sonder troon, dogter van die ChaldeŽrs! Want jy sal nie langer genoem word die vertroetelde en verwťnde nie.
JES 47:2 Neem die handmeul en maal meel; slaan jou sluier op, tel die kleed op, ontbloot die been, trek deur die riviere!
JES 47:3 Laat jou skaamte ontbloot word, ja, jou skande gesien word! Ek sal wraak neem en geen mens verskoon nie.
JES 47:4 Ons Verlosser--sy Naam is HERE van die leŽrskare, die Heilige van Israel.
JES 47:5 Sit doodstil, en gaan in die duisternis, dogter van die ChaldeŽrs! want jy sal nie langer genoem word gebiedster van die koninkryke nie.
JES 47:6 Ek was toornig op my volk, Ek het my erfdeel ontheilig en hulle in jou hand oorgegee: jy het hulle geen barmhartigheid bewys nie, op die grysaard het jy jou juk baie swaar laat druk
JES 47:7 en gesÍ: Ek sal in ewigheid wees, gebiedster vir altyd; jy het hierdie dinge nie ter harte geneem nie, aan die einde daarvan nie gedink nie.
JES 47:8 Hoor dan nou dit, wellustige wat so veilig sit, wat in jou hart sÍ: Dit is ek en niemand anders nie! Ek sal nie as weduwee sit of kinderloosheid ken nie.
JES 47:9 Hierdie twee dinge sal dan in 'n oomblik, op een dag, oor jou kom: kinderloosheid en weduweeskap; in volle maat sal hulle jou oorval, ondanks die veelheid van jou towerye, ondanks die groot menigte van jou besweringe.
JES 47:10 En jy het op jou boosheid vertrou, jy het gesÍ: Niemand sien my nie! Jou wysheid en jou kennis het jou verlei, sodat jy in jou hart gesÍ het: Ek is dit, en niemand anders nie!
JES 47:11 Daarom oorval 'n onheil jou wat jy nie sal weet om te besweer nie; en 'n onheil val op jou wat jy nie kan versoen nie, en skielik oorval jou 'n verwoesting sonder dat jy dit weet.
JES 47:12 Tree tog op met jou besweringe en met die menigte van jou towerye waarmee jy jou vermoei het van jou jeug af; miskien kan jy iets uitrig, miskien kan jy skrik aanjaag!
JES 47:13 Jy het jou vermoei met die menigte van jou planne; laat hulle tog optree en jou red--die wat die hemel indeel, die sterrekykers wat elke maand laat weet wat oor jou sal kom.
JES 47:14 Kyk, hulle het geword soos stoppels, vuur het hulle verbrand; hulle kan hulself nie red uit die mag van die vlam nie--dit is geen kool om by warm te word nie, geen vuur om daarvoor te sit nie!
JES 47:15 Dit het jy aan hulle--jou koopmans--met wie jy jou vermoei het van jou jeug af; elkeen dwaal sy eie koers; niemand is daar wat jou red nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500