South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jesaja 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

JES 6:1 In die sterfjaar van koning UssŪa het ek die Here sien sit op 'n hoŽ en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het.
JES 6:2 Serafs het bo Hom gestaan; elkeen het ses vlerke gehad: met twee het hy sy aangesig bedek, en met twee het hy sy voete bedek, en met twee het hy gevlieg.
JES 6:3 En die een het die ander toegeroep en gesÍ: Heilig, heilig, heilig is die HERE van die leŽrskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol!
JES 6:4 En die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword.
JES 6:5 Toe het ek gesÍ: Wee my, ek is verlore! Want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is; want my oŽ het die Koning, die HERE van die leŽrskare, gesien!
JES 6:6 Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar af geneem het,
JES 6:7 en my mond daarmee aangeraak en gesÍ: Kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg en jou sonde versoen.
JES 6:8 Daarop hoor ek die stem van die Here wat sÍ: Wie sal Ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my.
JES 6:9 En Hy het gespreek: Gaan sÍ aan hierdie volk: Hoor altyddeur, maar verstaan nie, en sien altyddeur, maar bemerk nie.
JES 6:10 Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar en bestryk hulle oŽ, sodat hulle nie sien met hul oŽ en met hul ore nie hoor en hul hart nie verstaan nie, en hulle hul nie bekeer en gesond word nie.
JES 6:11 Toe sÍ ek: Hoe lank, Here? En Hy antwoord: Totdat die stede verwoes lÍ, sonder inwoners, en die huise sonder mense en die land verwoes is tot 'n wildernis,
JES 6:12 en die HERE die mense ver verwyder het en die verlatenheid groot is in die land.
JES 6:13 En as nog 'n tiende deel daarin is, sal dit weer wees tot verwoesting; maar soos by die terpentynboom en die eikeboom--as hulle omgekap word--'n stomp oorbly, so sal die heilige geslag die stomp daarvan wees.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500