South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Job 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

JOB 23:1 Maar Job het geantwoord en ges:
JOB 23:2 Nog altyd geld my geklaag as wederstrewigheid; my hand l swaar op my gesug.
JOB 23:3 Ag, as ek maar geweet het waar ek Hom kon vind, maar kon kom tot by sy woning!
JOB 23:4 Dan sou ek die regsaak voor sy aangesig uiteensit en my mond met bewyse vul;
JOB 23:5 ek sou verneem die woorde wat Hy my sou antwoord, en verstaan wat Hy aan my sou s.
JOB 23:6 Sou Hy met oormag teen my stry? Nee, maar Hy sou ag op my gee.
JOB 23:7 Dan sou daar 'n opregte met Hom staan en pleit, en ek sou vir ewig van my regter vrykom.
JOB 23:8 Kyk, ek gaan na die ooste, en Hy is nie daar nie; en na die weste, maar ek bemerk Hom nie.
JOB 23:9 As Hy in die noorde werk, aanskou ek Hom nie; buig Hy af na die suide, dan sien ek Hom nie.
JOB 23:10 Want Hy weet hoe my wandel is; as Hy my toets, sal ek soos goud te voorskyn kom.
JOB 23:11 Aan sy voetstap het my voet vasgehou; sy weg het ek bewaar sonder om uit te draai.
JOB 23:12 Van die gebod van sy lippe het ek nie afgewyk nie; die woorde van sy mond het ek bewaar meer as my eie wet.
JOB 23:13 Maar Hy bly onveranderlik Een--wie sal Hom dan tehou? En wat sy siel begeer, dit doen Hy.
JOB 23:14 Want Hy sal volbring wat oor my besluit is, en baie sulke dinge is daar by Hom.
JOB 23:15 Daarom is ek verskrik voor sy aangesig; as ek daarop ag gee, vrees ek vir Hom.
JOB 23:16 En God het my hart week gemaak, en die Almagtige het my verskrik.
JOB 23:17 Want ek vergaan nie vanwe die duisternis of vanwe my eie aangesig wat deur donkerheid oordek is nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500