South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Job 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

JOB 33:1 Maar hoor tog, o Job, na my rede, en luister na al my woorde.
JOB 33:2 Kyk, ek het my mond oopgemaak; my tong spreek in my verhemelte.
JOB 33:3 My woorde kom uit die opregtheid van my hart, en wat my lippe weet, spreek hulle suiwer uit.
JOB 33:4 Die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak my lewend.
JOB 33:5 As u kan, antwoord my; maak klaar teen my; staan gereed!
JOB 33:6 Kyk, teenoor God staan ek in dieselfde verhouding as u: van klei is ek ook afgeknyp.
JOB 33:7 Kyk, vrees vir my hoef u nie te beangstig nie, en my las sal op u nie swaar wees nie.
JOB 33:8 Sekerlik, u het voor my ore ges, ek het die geluid van die woorde gehoor:
JOB 33:9 Rein is ek, sonder oortreding; suiwer is ek, en daar is geen skuld by my nie.
JOB 33:10 Kyk, Hy soek aanleidinge vir vyandskap teen my; Hy hou my vir 'n vyand van Hom.
JOB 33:11 Hy sit my voete in die blok; Hy bewaak al my paaie.
JOB 33:12 Kyk, daarin het u nie reg nie (antwoord ek u), want groter is God as 'n mens.
JOB 33:13 Waarom het u teen Hom getwis, dat Hy op al die woorde van 'n mens nie antwoord nie?
JOB 33:14 Want God spreek op een, ja, op twee maniere; maar die mens let daar nie op nie.
JOB 33:15 In die droom, in 'n naggesig, as diepe slaap op die mense val, tydens sluimeringe op die bed,
JOB 33:16 dan open Hy die oor van die mense, en Hy druk die sel op die waarskuwing aan hulle;
JOB 33:17 om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg;
JOB 33:18 sodat Hy sy siel kan red uit die kuil; en sy lewe, dat dit nie omkom deur die spies nie.
JOB 33:19 Ook word hy getugtig met smart op sy bed en aanhoudende stryd in sy gebeente,
JOB 33:20 sodat sy lewe hom laat walg van brood en sy siel van lieflingspys.
JOB 33:21 Sy vlees verdwyn, weg uit die gesig; en sy gebeente, wat onsigbaar was, steek uit.
JOB 33:22 Ja, sy siel kom nader by die kuil en sy lewe by die dodende magte.
JOB 33:23 Is daar dan vir hom 'n gesant, 'n tolk, een uit duisend, om die mens sy plig te kenne te gee;
JOB 33:24 en is Hy hom genadig en s: Verlos hom, dat hy in die kuil nie afdaal nie: Ek het 'n losprys gevind--
JOB 33:25 dan word sy vlees fris van jeugdige krag, hy keer terug na die dae van sy jonkheid.
JOB 33:26 Hy bid tot God, en Hy het 'n welbehae in hom, sodat hy sy aangesig sien met gejuig: so vergeld Hy dan aan die mens sy geregtigheid.
JOB 33:27 Hy sing voor die mense en s: Ek het gesondig en verdraai wat reg is, maar dit is my nie na verdienste vergeld nie.
JOB 33:28 Hy het my siel verlos, dat dit nie in die kuil ingegaan het nie, en my lewe mag hom verlustig in die lig.
JOB 33:29 Kyk, dit alles doen God, twee keer, ja, drie keer met 'n mens
JOB 33:30 om sy siel terug te bring van die kuil, sodat hy bestraal word met die lig van die lewe.
JOB 33:31 Let op, o Job! Luister na my; swyg, en k sal spreek.
JOB 33:32 As u woorde het, antwoord my; spreek, want ek wil u graag gelyk gee.
JOB 33:33 So nie, luister dan na my; swyg, en ek sal u wysheid leer.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500