South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Job 42

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

JOB 42:1 Toe het Job die HERE geantwoord en gesÍ:
JOB 42:2 Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie.
JOB 42:3 Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie.
JOB 42:4 Hoor tog, en ťk sal spreek; ek sal U ondervra en onderrig U my!
JOB 42:5 Volgens hoorsÍ het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien.
JOB 42:6 Daarom herroep ek en het berou in stof en as.
JOB 42:7 En nadat die HERE Job toegespreek het met hierdie woorde, sÍ die HERE aan …lifas, die Temaniet: My toorn het ontvlam teen jou en jou twee vriende; want julle het nie reg van My gespreek soos my kneg Job nie.
JOB 42:8 Neem dan nou vir julle sewe bulle en sewe ramme, en gaan na my kneg Job en bring 'n brandoffer vir julle, en laat my kneg Job vir julle bid; want hom alleen sal Ek in guns aanneem, sodat Ek aan julle nie die dwaasheid laat vergelde nie; want julle het nie reg van My gespreek soos my kneg Job nie.
JOB 42:9 Toe het …lifas, die Temaniet, en Bildad, die Suhiet, en Sofar, die Našmatiet, heengegaan en gedoen soos die HERE aan hulle gesÍ het; en die HERE het Job in guns aangeneem.
JOB 42:10 En die HERE het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het; en die HERE het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen.
JOB 42:11 Ook het al sy broers en al sy susters en al sy bekendes van vroeŽr na hom gekom en met hom saam brood geŽet in sy huis; en hulle het met hom medelyde gehad en hom vertroos oor al die onheil wat die HERE oor hom gebring het. En hulle het hom elkeen 'n geldstuk gegee en elkeen 'n goue ring.
JOB 42:12 En die HERE het die einde van Job meer geseŽn as sy begin; en hy het veertien duisend stuks kleinvee en ses duisend kamele en duisend paar beeste en duisend eselinne gehad.
JOB 42:13 Daarby het hy sewe seuns en drie dogters gehad.
JOB 42:14 En hy het die eerste genoem JemŪma en die tweede KesŪa en die derde Kerenhappug.
JOB 42:15 En in die hele land is geen vroue gevind so mooi soos die dogters van Job nie; en hulle vader het hulle 'n erfdeel gegee onder hulle broers.
JOB 42:16 En Job het daarna honderd en veertig jaar lank gelewe; en hy het sy kinders en kindskinders gesien, vier geslagte.
JOB 42:17 En Job het gesterwe, oud en afgeleef.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500