South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Joshua 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

JOS 11:1 En toe Jabin, die koning van Hasor, dit hoor, het hy gestuur na Jobab, die koning van Madon, en na die koning van Simron en na die koning van Agsaf;
JOS 11:2 verder na die konings in die Noorde, in die gebergte en op die Vlakte suid van KŪnnerot en in die Laeveld en op die hoŽveld van Dor in die weste;
JOS 11:3 na die Kanašniete in die ooste en in die weste en die Amoriete en Hetiete en Feresiete en Jebusiete op die gebergte en die Hewiete onderaan Hermon, in die land van Mispa.
JOS 11:4 Hulle het dan uitgetrek en al hulle leŽrs saam met hulle, 'n volk talryk soos die sand wat aan die seestrand is in menigte, met 'n groot getal perde en strydwaens;
JOS 11:5 en al hierdie konings het volgens afspraak byeengekom en saam laer opgeslaan by die waters van Merom, om met Israel oorlog te voer.
JOS 11:6 Toe sÍ die HERE vir Josua: Wees vir hulle nie bevrees nie; want mŰre omtrent sulke tyd sal Ek hulle, almal verslaan, aan Israel oorgee; hulle perde se hakskeensenings moet jy afsny en hulle waens met vuur verbrand.
JOS 11:7 En Josua met al die weerbare manskappe by hom het skielik op hulle afgekom by die waters van Merom en hulle oorval.
JOS 11:8 En die HERE het hulle in die hand van Israel gegee, sodat diť hulle verslaan en hulle agtervolg het tot by Groot-Sidon en tot by MŪsrefot-Maim en tot by die laagte van Mispe teen die ooste; en hulle het hul verslaan totdat daar niemand van hulle was wat vrygeraak het nie.
JOS 11:9 En Josua het met hulle gedoen soos die HERE aan hom gesÍ het: hulle perde se hakskeensenings het hy afgesny en hulle strydwaens met vuur verbrand.
JOS 11:10 En in diť tyd het Josua omgedraai en Hasor ingeneem en sy koning met die swaard verslaan; want Hasor was tevore die hoof van al daardie koninkryke.
JOS 11:11 En hulle het al die siele wat daarin was, met die skerpte van die swaard verslaan en hulle met die banvloek getref; niks wat asemhaal, het oorgebly nie, en Hasor het hy met vuur verbrand.
JOS 11:12 En al daardie koningstede met al hulle konings het Josua geneem en hulle met die skerpte van die swaard verslaan; hy het hulle met die banvloek getref, soos Moses, die kneg van die HERE, beveel het.
JOS 11:13 Net al die stede wat op hulle heuwels gelÍ het, diť het Israel nie verbrand nie, behalwe Hasor alleen--wat Josua verbrand het.
JOS 11:14 En al die buit van daardie stede en die vee het die kinders van Israel vir hulleself buitgemaak; net al die mense het hulle verslaan met die skerpte van die swaard, totdat hulle diť verdelg het; hulle het niks wat asemhaal, laat oorbly nie.
JOS 11:15 Soos die HERE Moses, sy kneg, beveel het, so het Moses aan Josua bevel gegee, en so het Josua gehandel; hy het niks nagelaat van alles wat die HERE Moses beveel het nie.
JOS 11:16 So het Josua dan hierdie hele land ingeneem: die Gebergte en die hele Suidland en die hele land Gosen en die Laeveld en die Vlakte en die gebergte van Israel met sy laagte;
JOS 11:17 van die Kaal Berg af, wat oploop na SeÔr toe, tot by Bašl-Gad in die laagte van die LŪbanon onderaan die berg Hermon; en al hulle konings het hy gevang en hulle verslaan en hulle gedood.
JOS 11:18 Baie lank het Josua met al hierdie konings oorlog gevoer.
JOS 11:19 Daar was geen stad wat met die kinders van Israel vrede gesluit het nie, behalwe die Hewiete, die inwoners van GŪbeon; alles het hulle met wapengeweld geneem.
JOS 11:20 Want die HERE het dit so bestier dat hulle hul hardnekkig voorgeneem het om Israel te bestry, sodat diť hulle met die banvloek sou tref, dat daar vir hulle geen genade sou wees nie; maar dat diť hulle sou verdelg, soos die HERE Moses beveel het.
JOS 11:21 En in diť tyd het Josua gekom en die Enakiete uitgeroei, uit die gebergte, uit Hebron, Debir, Anab en uit die hele gebergte van Juda en die hele gebergte van Israel; met hul stede saam het Josua hulle met die banvloek getref.
JOS 11:22 Niemand van die Enakiete het oorgebly in die land van die kinders van Israel nie; net in Gasa, in Gat en in Asdod het hulle oorgebly.
JOS 11:23 So het Josua dan die hele land ingeneem net soos die HERE met Moses gespreek het; en Josua het dit as 'n erfdeel aan Israel gegee volgens hulle afdelings, volgens hulle stamme; en die land het gerus van oorlog.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500