South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Livitikus 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

LIVITI 10:1 En die seuns van Ašron, Nadab en AbŪhu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die HERE gebring, wat Hy hulle nie beveel het nie.
LIVITI 10:2 Daarop het daar vuur van die aangesig van die HERE uitgegaan en hulle verteer, en hulle het gesterwe voor die aangesig van die HERE.
LIVITI 10:3 Toe sÍ Moses vir Ašron: Dit is dit wat die HERE gespreek het deur te sÍ: In die wat naby My is, wil Ek My as die Heilige laat ken, en voor die oŽ van die hele volk wil Ek My verheerlik. Maar Ašron het stilgebly.
LIVITI 10:4 En Moses het MŪsael en …lsafan, die seuns van UssŪŽl, die oom van Ašron, geroep en aan hulle gesÍ: Kom nader, dra julle broers van die heiligdom af weg, buitekant die laer uit.
LIVITI 10:5 Toe het hulle nader gekom en hulle in hul rokke buitekant die laer uitgedra soos Moses gesÍ het.
LIVITI 10:6 Daarop sÍ Moses aan Ašron en sy seuns EleŠsar en Itamar: Laat julle hare nie loshang nie en maak geen skeure in julle klere nie, dat julle nie sterwe en Hy in toorn teen die hele vergadering losbreek nie. Maar julle broers, die hele huis van Israel, kan die brand beween wat die HERE aangesteek het.
LIVITI 10:7 Julle mag ook uit die ingang van die tent van samekoms nie uitgaan nie, dat julle nie sterwe nie; want die salfolie van die HERE is op julle. En hulle het gehandel ooreenkomstig die woord van Moses.
LIVITI 10:8 En die HERE het met Ašron gespreek en gesÍ:
LIVITI 10:9 Moenie wyn of sterk drank drink nie, jy of jou seuns saam met jou as julle in die tent van samekoms ingaan, dat julle nie sterwe nie; 'n ewige insetting is dit vir julle geslagte;
LIVITI 10:10 en julle moet onderskeid maak tussen wat heilig en wat onheilig, en tussen wat onrein en wat rein is;
LIVITI 10:11 en julle moet die kinders van Israel leer al die insettinge wat die HERE deur die diens van Moses aan hulle verkondig het.
LIVITI 10:12 En Moses het met Ašron gespreek en met sy seuns EleŠsar en Itamar wat oorgebly het: Neem die spysoffer wat van die vuuroffers van die HERE oorgebly het, en eet dit as ongesuurde koeke langs die altaar; want dit is hoogheilig.
LIVITI 10:13 Daarom moet julle dit op 'n heilige plek eet, want dit is wat aan jou en jou seuns toekom uit die vuuroffers van die HERE; want so is aan my bevel gegee.
LIVITI 10:14 Ook die beweegbors en die hefboud moet julle op 'n rein plek eet, jy en jou seuns en jou dogters saam met jou; want as deel wat aan jou en jou seuns toekom, is hulle uit die dankoffers van die kinders van Israel gegee.
LIVITI 10:15 Die hefboud en die beweegbors moet hulle saam met die vuuroffers van die stukke vet bring om as beweegoffer voor die aangesig van die HERE te beweeg; en dit sal vir jou en jou seuns saam met jou 'n deel wees wat aan julle vir ewig toekom soos die HERE beveel het.
LIVITI 10:16 En Moses het rondgesoek na die sondofferbok, maar dit was verbrand! Daarom was hy baie kwaad vir EleŠsar en Itamar, die seuns van Ašron wat oorgebly het; en hy het gesÍ:
LIVITI 10:17 Waarom het julle die sondoffer nie op 'n heilige plek geŽet nie? Want dit is hoogheilig, en Hy het dit aan julle gegee om die ongeregtigheid van die vergadering weg te neem, om versoening vir hulle te doen voor die aangesig van die HERE.
LIVITI 10:18 Kyk, die bloed daarvan is nie binne in die heiligdom gebring nie. Julle moes dit sekerlik in die heiligdom geŽet het soos ek beveel het.
LIVITI 10:19 Toe sÍ Ašron vir Moses: Kyk, hulle het vandag hul sondoffer en hul brandoffer voor die aangesig van die HERE gebring, en sulke dinge het my oorgekom; as ek vandag sondoffer geŽet het, sou dit goed gewees het in die oŽ van die HERE?
LIVITI 10:20 Toe Moses dit hoor, was dit goed in sy oŽ.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500