South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Livitikus 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

LIVITI 15:1 Verder het die HERE met Moses en Aron gespreek en ges:
LIVITI 15:2 Spreek met die kinders van Israel en s vir hulle: As enige man 'n vloeiing uit sy vlees het, dan is di vog onrein.
LIVITI 15:3 En dit sal sy onreinheid deur die vloeiing wees: As sy vlees die vog laat loop of sy vlees verstop raak van die vog dit is 'n onreinheid in hom.
LIVITI 15:4 Elke bed waar hy op l wat die vloeiing het, sal onrein wees; en alles waar hy op sit, sal onrein wees.
LIVITI 15:5 En elkeen wat aan sy bed raak, moet sy klere was en 'n bad neem en hy bly tot die aand toe onrein;
LIVITI 15:6 en die een wat gaan sit op die voorwerp waarop hy gesit het wat die vloeiing het, moet sy klere was en 'n bad neem en hy bly tot die aand toe onrein;
LIVITI 15:7 en die een wat aan die liggaam raak van hom wat die vloeiing het, moet sy klere was en 'n bad neem en hy bly tot die aand toe onrein.
LIVITI 15:8 En as hy wat die vloeiing het, op 'n reine spuug, moet di een sy klere was en 'n bad neem, en hy bly tot die aand toe onrein.
LIVITI 15:9 En elke saal waar hy op ry wat die vloeiing het, sal onrein wees.
LIVITI 15:10 En elkeen wat aan iets raak wat onder hm is, sal onrein wees tot die aand toe. En die een wat dit dra, moet sy klere was en 'n bad neem en hy bly tot die aand toe onrein.
LIVITI 15:11 En elkeen aan wie hy raak wat die vloeiing het, sonder dat hy eers sy hande in die water afgespoel het, di een moet sy klere was en 'n bad neem, en hy bly tot die aand toe onrein.
LIVITI 15:12 Ook die erdegoed waar hy aan raak wat die vloeiing het, moet stukkend gebreek word; maar al die voorwerpe van hout moet in die water afgespoel word.
LIVITI 15:13 En as hy wat die vloeiing het, van sy vloeiing rein word, moet hy sewe dae tel n sy reiniging en sy klere was en sy liggaam in vars water bad; dan sal hy rein wees.
LIVITI 15:14 En op die agtste dag moet hy vir hom twee tortelduiwe of twee jong duiwe neem en voor die aangesig van die HERE kom, by die ingang van die tent van samekoms, en di aan die priester gee;
LIVITI 15:15 en die priester moet hulle berei, die een as sondoffer en die ander as brandoffer; so moet die priester dan vir hom vanwe sy vloeiing versoening doen voor die aangesig van die HERE.
LIVITI 15:16 En as daar van 'n man 'n saadvloeiing uitgaan, moet hy sy hele liggaam in die water bad, en hy sal tot die aand toe onrein wees.
LIVITI 15:17 Ook elke kledingstuk en elke vel waar die saadvloeiing op kom, moet in die water gewas word en dit bly tot die aand toe onrein.
LIVITI 15:18 En wat die vrou aangaan met wie 'n man vleeslike gemeenskap het altwee moet 'n bad neem en sal tot die aand toe onrein wees.
LIVITI 15:19 En as 'n vrou 'n vloeiing het, en die vloeiing in haar vlees bloed is, dan bly sy sewe dae lank in haar onreinheid; en elkeen wat aan haar raak, sal tot die aand toe onrein wees.
LIVITI 15:20 En alles waar sy in haar onreinheid op l, sal onrein wees; en alles waar sy op sit, sal onrein wees.
LIVITI 15:21 En elkeen wat aan haar bed raak, moet sy klere was en 'n bad neem en hy bly tot die aand toe onrein.
LIVITI 15:22 En elkeen wat raak aan enige voorwerp waar sy op sit, moet sy klere was en 'n bad neem en hy bly tot die aand toe onrein;
LIVITI 15:23 en as daar iets op die bed is of op die voorwerp waar sy op sit, as hy dit aanraak, sal hy tot die aand toe onrein wees.
LIVITI 15:24 En as 'n man met haar gemeenskap het, sodat haar onreinheid op hom kom, sal hy sewe dae lank onrein wees; en elke bed waar hy op l, sal onrein wees.
LIVITI 15:25 En as 'n vrou lank 'n bloedvloeiing het, buiten die tyd van haar onreinheid, of as sy vloei oor die tyd van haar onreinheid, moet sy gedurende al die dae van haar onreine vloeiing wees soos in die dae van haar maandelikse onreinheid; sy is onrein.
LIVITI 15:26 Elke bed waar sy gedurende al die dae van haar vloeiing op l, sal vir haar soos die bed van haar maandelikse onreinheid wees; en alles waar sy op sit, sal net so onrein wees soos iets wat deur haar maandelikse onreinheid verontreinig is.
LIVITI 15:27 En elkeen wat aan hierdie dinge raak, sal onrein wees: di een moet sy klere was en 'n bad neem en bly tot die aand toe onrein.
LIVITI 15:28 Maar as sy van haar vloeiing rein geword het, moet sy sewe dae tel, en daarna sal sy rein wees.
LIVITI 15:29 En op die agtste dag moet sy vir haar twee tortelduiwe of twee jong duiwe neem en di by die ingang van die tent van samekoms na die priester bring.
LIVITI 15:30 Dan moet die priester die een as sondoffer en die ander as brandoffer berei; en die priester moet vanwe haar onreine vloeiing vir haar versoening doen voor die aangesig van die HERE.
LIVITI 15:31 So moet julle dan die kinders van Israel van hulle onreinheid afsonder, dat hulle nie deur hulle onreinheid sterwe nie deurdat hulle my tabernakel wat in hulle midde is, verontreinig.
LIVITI 15:32 Dit is die wet vir hom wat 'n vloeiing het en vir hom van wie 'n saadvloeiing uitgaan, sodat hy daardeur onrein word;
LIVITI 15:33 en vir die vrou wat deur haar onreinheid onwel is, en vir die een wat aan 'n vloeiing ly, man of vrou, en vir 'n man wat met 'n onrein vrou gemeenskap het.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500