South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Livitikus 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

LIVITI 17:1 Verder het die HERE met Moses gespreek en gesÍ:
LIVITI 17:2 Spreek met Ašron en sy seuns en met al die kinders van Israel en sÍ vir hulle: Dit is die saak wat die HERE beveel het:
LIVITI 17:3 Elkeen uit die huis van Israel wat 'n bees of 'n lam of 'n bok in die laer slag of dit buitekant die laer slag,
LIVITI 17:4 en dit nie bring by die ingang van die tent van samekoms om aan die HERE 'n offer voor die tabernakel van die HERE te bring nie as bloedskuld moet dit diť man aangereken word. Hy het bloed vergiet; daarom moet diť man uitgeroei word onder sy volk uit;
LIVITI 17:5 sodat die kinders van Israel hulle slagoffers wat hulle gewoon was om op die oop veld te offer, aan die HERE by die ingang van die tent van samekoms na die priester kan bring en dit as dankoffers aan die HERE kan slag.
LIVITI 17:6 Dan moet die priester die bloed teen die altaar van die HERE by die ingang van die tent van samekoms uitgooi en die vet aan die brand steek as lieflike geur vir die HERE.
LIVITI 17:7 En hulle mag nie meer hulle slagoffers offer aan die veldduiwels agter wie hulle aan hoereer nie. Dit moet vir hulle 'n ewige insetting wees vir hulle geslagte.
LIVITI 17:8 En jy moet vir hulle sÍ: Elkeen uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat 'n brandoffer of 'n slagoffer bring,
LIVITI 17:9 en dit nie by die ingang van die tent van samekoms bring om dit vir die HERE te berei nie diť man moet uit sy volksgenote uitgeroei word.
LIVITI 17:10 En elkeen uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat maar enigsins bloed eet teen die een wat die bloed eet, sal Ek my aangesig rig en hom uitroei onder sy volk uit.
LIVITI 17:11 Want die siel van die vlees is in die bloed, en Ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen; want die bloed bewerk versoening deur die siel.
LIVITI 17:12 Daarom het Ek aan die kinders van Israel gesÍ: Niemand van julle mag bloed eet nie; ook die vreemdeling wat onder julle vertoef, mag geen bloed eet nie.
LIVITI 17:13 En elkeen uit die kinders van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat 'n stuk wild of 'n voŽl vang wat geŽet mag word hy moet die bloed daarvan laat uitloop en dit met grond toemaak;
LIVITI 17:14 want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind. Daarom het Ek aan die kinders van Israel gesÍ: Julle mag die bloed van enige vlees nie eet nie, want die siel van alle vlees is sy bloed; elkeen wat dit eet, moet uitgeroei word.
LIVITI 17:15 En elkeen wat aas eet of iets wat verskeur is, 'n kind van die land sowel as 'n vreemdeling, moet sy klere was en 'n bad neem, en hy bly tot die aand toe onrein. Dan sal hy rein wees.
LIVITI 17:16 Maar as hy dit nie was nie en sy liggaam nie bad nie, moet hy sy ongeregtigheid dra.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500