South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Livitikus 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

LIVITI 3:1 En as 'n dankoffer sy offer is, as hy dit bring van beeste, bul of vers, moet hy dit sonder gebrek voor die aangesig van die HERE bring.
LIVITI 3:2 En hy moet sy hand op die kop van sy offer l en dit slag by die ingang van die tent van samekoms. En die seuns van Aron, die priesters, moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi.
LIVITI 3:3 Dan moet hy van die dankoffer 'n vuuroffer aan die HERE bring: die vet wat oor die binnegoed l, en al die vet wat aan die binnegoed is,
LIVITI 3:4 en die twee niere en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer by die niere moet hy dit wegneem.
LIVITI 3:5 En die seuns van Aron moet dit op die altaar aan die brand steek, op die brandoffer wat op die hout is, bo op die vuur, as 'n vuuroffer van lieflike geur aan die HERE.
LIVITI 3:6 En as sy offer 'n stuk kleinvee is, as 'n dankoffer aan die HERE, moet hy dit bring sonder gebrek, ram of ooi.
LIVITI 3:7 As hy 'n skaaplam bring as sy offer, moet hy dit voor die aangesig van die HERE bring
LIVITI 3:8 en sy hand op die kop van sy offer l en dit slag voor die tent van samekoms; en die seuns van Aron moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi.
LIVITI 3:9 Daarna moet hy van die dankoffer die vet as vuuroffer aan die HERE bring: die hele vetstert naby die stuitjie moet hy dit wegneem en die vet wat oor die binnegoed l, en al die vet wat aan die binnegoed is,
LIVITI 3:10 en die twee niere en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer by die niere moet hy dit wegneem.
LIVITI 3:11 En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as vuurofferspys vir die HERE.
LIVITI 3:12 En as sy offer 'n bok is, moet hy dit voor die aangesig van die HERE bring
LIVITI 3:13 en sy hand op die kop daarvan l en dit slag voor die tent van samekoms; en die seuns van Aron moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi.
LIVITI 3:14 Dan moet hy daarvan sy offer as vuuroffer aan die HERE bring; die vet wat oor die binnegoed l, en al die vet wat aan die binnegoed is,
LIVITI 3:15 en die twee niere en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer by die niere moet hy dit wegneem.
LIVITI 3:16 En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as vuurofferspys vir 'n lieflike geur. Al die vet behoort aan die HERE.
LIVITI 3:17 'n Ewige insetting is dit vir julle geslagte in al julle woonplekke: gn vet en gn bloed mag julle eet nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500